איגוד מדעי החיים

רציונל ההקמה של איגוד מדעי החיים

 • בעולם ובישראל, פעילות ענפה בתחומי מדעי החיים, רפואה והביוטכנולוגיה.
 •  מחקרים במדעי החיים, רפואה וביוטכנולוגיה הם רב-תחומיים ומהווים מרכיב מרכזי ברפואה, חקלאות, אקולוגיה, מדעי המוח, ננו-ביוטכנולוגיה, ביואינפורמטיקה  ועוד.
 • מדינות וארגונים על-לאומיים, רואים באיגודי מדעי החיים גורם חשוב לקידום הביוטכנולוגיה, הרפואה והכלכלה ואף מממנים חלק מפעילויותיהם.
 • בישראל  מתנהל באוניברסיטאות מחקר מדעי החיים, הרפואה והביוטכנולוגיה ברמת מצוינות גבוהה.  
 • למחקר במדעי החיים פוטנציאל עצום בפיתוח טכנולוגיות חדשות ברפואה, ביוטכנולוגיה, חקלאות ואיכות הסביבה ולכן בעל תרומה כלכלית חשובה.
 • האיגוד פועל לאיגוד כוחות הן ממכוני מחקר והן מהתעשייה הרלוונטית, במטרה לקדם צמיחה משמעותית בתחום

 

חזון

שילוב כוחות של כל הגורמים העוסקים במדעי החיים והביוטכנולוגיה (חברוֹת, אקדמיה, ממשל, משקיעים) יאפשר פריצות דרך ייחודיות שיכולים להוביל לתרומה משמעותית לרווחת האדם ולכלכלה הישראלית.

 

דרכי פעולה

 • יצירה וחיזוק ערוצי תקשורת לעוסקים במדעי החיים והביוטכנולוגיה בישראל במטרה לעודד והרחיב שיתופי פעולה מחקריים ותרגומם לפיתוחים יישומיים.
 •  חשיפת עובדי התעשייה לטכנולוגיות חדישות ואת המדענים לדרישות התעשייה.
 • עידוד ותמיכה בגישת Life Long Learning באמצעות קיום מתמשך של קורסים והדרכות.
 • השתתפות והשפעה בוועדות ופורומים בינלאומיים בתחום מדעי החיים .

 

לאירועים מתוכננים באיגוד

אירועי עבר באיגוד 

 

צוות היגוי

 • פרופ’ רבקה כרמי
 • ד”ר אסנת און
 • ד”ר רון להב
 • ד”ר ליאור שאלתיאל
 • ד”ר יהושוע (שוקי) אלוני

 

עידית שפר
מנהלת איגוד מדעי החיים בלשכת המהנדסים
03-5205818; 
idit@aeai.org.il