איגוד מדעי הנתונים (Data Science)

“Data is a precious thing and will last longer than the systems themselves”  

Tim Berners-Lee, inventor of the World Wide Web

 

חזון

איגוד דאטה סיינס בלשכת המהנדסים בישראל יהווה זרקור מקצועי ויפעל כבית לסיעור מוחות ונקודת מפגש בין העוסקים בתחום,

לבין גורמים מובילים באקדמיה, במחקר ובתעשיות עתירות ידע

 

יעדים ודרכי פעולה:

1.     לפעול לקידום תחום מדעי הנתונים בישראל ולהווה גשר לאגודות מקבילות בחו”ל.

2.      להוות מוקד ידע בתחום בעבור הקהילה הטכנולוגית בישראל.

3.       להשתלב בפעילות אקדמית, מחקרית, יזמית ותעשייתית.

4.      לקשר ולגשר בין חברי האגודה ובין גורמי הידע בישראל ובחו”ל ודרכם, להעצים את הקהילה בה הם חיים.

5.      לקדם ולהזרים דם חדש ומיזמים/כישרונות מקוריים למדע ולטכנולוגיה בישראל על ידי פרסומים מקצועיים ופעילויות מגוונות.

6.      להיות איגוד בר-קיימא ולהשפיע על כלל הקהילות עמן תפעל, תוך שימור הידע, המתודולוגיה והעצמת היכולות בהן.

 

לאירועים מתוכננים באיגוד

לאירועי עבר באיגוד

 

שםתפקיד ומקום עבודה
פרופ’ רון קנת – יו”ריו”ר קבוצת KPA ועמית מחקר בכיר במוסד שמואל נאמן
יהודה צירקל – סגן יו”רמנהל מודיעין תחרותי – אלתא מערכות
ד”ר יעל דובינסקיראש המחלקה להנדסת תוכנה במכללה האקדמית כנרת ומנהלת חטיבת הפיתוח Kic-dev
צביקה להטמנכ”ל ובעלים “מאך 25 בע״מ” – פיתוח עסקי גלובלי לחברות הייטק
פרופ’ יונתן רוזנבלטפרופסור למדעי הנתונים באוניברסיטת בן-גוריון
אדי ארונוביץ’מנהל קבוצת מדעי הנתונים במעבדות GM
יאיר שמשוניראש צוות מדעי הנתונים ב-Google
פרופ’ עירד בן גלפרופסור במחלקה להנדסת תעשייה וראש מעבדת ה-AI באוניברסיטת תל-אביב
דנה פסחחוקרת ויועצת בתחומי Data Science ו-Machine Learning, מנהלת מעבדת ה-AI באוניברסיטת תל-אביב

 

ליז בר
מנהלת איגוד מדעי הנתונים (Data Science)
03-5205827
liz@aeai.org.il