איגוד מהנדסי חשמל

איגוד מהנדסי החשמל בלשכת המהנדסים מאגד תחתיו את כל נושא החשמל.
במסגרת פעילותו של האיגוד הקמנו את עולם החשמל בכדי לשתף מידע מקצועי לכל העוסקים בתחום חשמל.