איגוד מהנדסי חשמל

איגוד מהנדסי החשמל בלשכת המהנדסים מאגד תחתיו את כל נושא החשמל.
במסגרת פעילותו של האיגוד הקמנו את עולם החשמל בכדי לשתף מידע מקצועי לכל העוסקים בתחום חשמל.

Registrationandlicensing

רישום ורישוי מהנדסים

יפורסם בקרוב