קורסי חשמל

לשכת המהנדסים מקיימת מזה עשרות שנים קורסים בתחום החשמל אשר מטרתם קידום מקצועי והכשרה לעוסקים בתחום