צור קשר

הנהלהיו"ר, מנכ"ל

משרד: 03-5205800 #1 פקס: 03-5235993

מנהלת חברות ומאגרי מידע

משרד: 03-5205810 פקס: 03-5275346

מנהלת פיתוח עסקי, שיתופי פעולה וקשרי חוץ

משרד: 03-5205821 פקס: 03-5272496

מנהל דיגיטל ותוכן

משרד: 03-5205814 פקס: 03-5272496

מנהלת תפעול ורכש

משרד: 03-5205805 פקס: 03-5272496

מנהלת מחלקת הדרכה ייעוץ ורישום

משרד: 03-5205823 פקס: 03-5272496

מנהלת קשרי חברות

משרד: 03-5205825 פקס: 03-5272496

רכזת הדרכה

משרד: 03-5285811 פקס: 03-5272496

רכזת ייעוץ ורישוםקורסים והסמכות

משרד: 03-5205809 פקס: 03-5272496

רכזת ייעוץ ורישוםכנסים ימי עיון וסמינרים

משרד: 03.5205806 פקס: 03-5272496

מנהלי פרויקטים ואיגודים

משרד: 03-5205800 #4 פקס: 03-5272496

פורום המהנדסות ונשות טכנולוגיה

משרד: 03-5205821 פקס: 03-5272496

סמינרים בחו”ל

משרד: 03-5205821 פקס: 03-5272496

סמינרים מקצועיים בארץ

משרד: 03-5205810 פקס: 03-5275346

כספים

משרד: 03-5205807 פקס: 03-5272496