אגודת מהנדסי אלקטרוניקה

הייעוד של אגודת מהנדסי האלקטרוניקה בלשכת המהנדסים הוא לייצג ולשרת את מהנדסי האלקטרוניקה, לענפיו השונים והמגוונים של המקצוע, במגזרי האקדמיה, התעשייה, הממשל והעסקים.
האגודה שואפת לקדם את מעמד המקצוע מחד ואת הרמה המקצועית של חבריה מאידך.

דרכי פעולה:

  • האגודה פועלת לחיזוק הקשרים בין חבריה על-ידי ארגון כנסים תקופתיים, השתלמויות, ימי עיון וחוגים ענפיים
  • האגודה פועלת לייצג את ענייניו של המקצוע בפורומים רשמיים של הממשלה וגופים ציבוריים אחרים, קבועים או זמניים
  • האגודה מקיימת קשרים והסכמים עם איגודים וגופים בחו”ל ובארץ, שעשויים לסייע לקידום המקצועי והרשתי של חבריה


חברי הנהלת האגודה:

שם מקום עבודה דוא”ל
מר שמואל אוסטר – יו”ר האגודה תע”א/אלתא מערכות austers@gmail.com; sauster@elta.co.il
ד”ר שלמה צח משרד הביטחון shlomo_zach@mod.gov.il
פרופ’ זאב זלבסקי הפקולטה להנדסה אוניברסיטת בר אילן zalevsz@eng.biu.ac.il
פרופ’ עלי לוין מכללת אפקה להנדסה בתל אביב levineel@zahav.net.il
ד”ר אריה רייכמן אוניברסיטת אריאל + מרכז אקדמי רופין arier@ruppin.ac.il
פרופ’ אברהם קציר אוניברסיטת תל אביב katzira@gmail.com
ד”ר אינה ניסנבאום איי בי אן מעבדות inna@light-eng.com
מר אורן חגי INTERLLIGENT RF & MW SOLUTIONS Oren.h@interlligent.com
פרופ’ אמיר בוג הפקולטה להנדסה אוניברסיטת תל-אביב boag@eng.tau.ac.il
פרופ’ יוסי פנחסי הפקולטה להנדסה, אוניברסיטת אריאל yosip@ariel.ac.il
מר אלכסיי דיסקין הפקולטה להנדסת חשמל, הטכניון aleks.dyskin@gmail.com
מר איתי דברן הפקולטה למדעי המחשב, טכניון idabran@cs.technion.ac.il
מר יפתח ריכטר אוניברסיטת בר אילן yifric@gmail.com
פרופ’ שמואל וימר אוניברסיטת בר אילן wimers@biu.ac.il

 

חברי  אגודת אלקטרוניקה- לידיעתכם!

בין אגודת אלקטרוניקה בלשכת המהנדסים ובין האיגוד הטכנולוגי הבינלאומי הגדול בעולם, IEEE – נחתם הסכם המהווה הכרה בלשכת המהנדסים כגוף לאומי יציג, מעודד פעילויות משותפות ומקנה הטבות לחברי הלשכה.
בנוסף, חתמנו על חידוש ההסכם לאגודות אחיות עם IEEE ComSoc (קבוצת התקשורת של IEEE) שמוסיף יתרונות והטבות לחברי הלשכה.

בין ההטבות:
לחברי הלשכה 10% הנחה בדמי חבר ל- IEEE (קוד הנחה: AEAI).
חברי AEAI   יקבלו תנאי הרשמה זהים לחברי IEEE ComSoc בפעילויות של כל אחד משני האיגודים (כנסים, פורומים, מפגשים טכניים).
חברי AEAI   יקבלו 10% הנחה בהרשמה לקורסים של IEEE ComSoc (יש לציין חברות ב- AEAI).
חברי AEAI  יכולים להשתתף בוועדות טכניות של IEEE ComSoc כולל זכות הצבעה.
חברי AEAI  יקבלו תנאים זהים לחברי IEEE ComSoc כולל בחתימה על המגזינים של ComSoc, ועוד…

לפרטים נוספים:  https://www.ieee.org/about/corporate/agreements/regional.html


ענפי האגודה: