איגוד מהנדסי אלקטרוניקה

הייעוד של איגוד מהנדסי האלקטרוניקה בלשכת המהנדסים הוא לייצג ולשרת את מהנדסי האלקטרוניקה, לענפיו השונים והמגוונים של המקצוע, במגזרי האקדמיה, התעשייה, הממשל והעסקים.
האיגוד שואף לקדם את מעמד המקצוע מחד ואת הרמה המקצועית של חבריה מאידך.

דרכי פעולה:

  • האיגוד פועלת לחיזוק הקשרים בין חבריה על-ידי ארגון כנסים תקופתיים, השתלמויות, ימי עיון וחוגים ענפיים
  • האיגוד פועלת לייצג את ענייניו של המקצוע בפורומים רשמיים של הממשלה וגופים ציבוריים אחרים, קבועים או זמניים
  • האיגוד מקיים קשרים והסכמים עם איגודים וגופים בחו”ל ובארץ, שעשויים לסייע לקידום המקצועי והרשתי של חבריה


חברי הנהלת האיגוד:

שםמקום עבודהדוא”ל
מר שמואל אוסטר – יו”ר האיגודתע”א/אלתא מערכותausters@gmail.com; sauster@elta.co.il
ד”ר שלמה צחמשרד הביטחוןshlomo_zach@mod.gov.il
פרופ’ זאב זלבסקיהפקולטה להנדסה אוניברסיטת בר אילןzalevsz@eng.biu.ac.il
פרופ’ עלי לויןמכללת אפקה להנדסה בתל אביבlevineel@zahav.net.il
ד”ר אריה רייכמןאוניברסיטת אריאל + מרכז אקדמי רופיןarier@ruppin.ac.il
פרופ’ אברהם קציראוניברסיטת תל אביבkatzira@gmail.com
ד”ר אינה ניסנבאוםאיי בי אן מעבדותinna@light-eng.com
מר אורן חגיINTERLLIGENT RF & MW SOLUTIONSOren.h@interlligent.com
פרופ’ אמיר בוגהפקולטה להנדסה אוניברסיטת תל-אביבboag@eng.tau.ac.il
פרופ’ יוסי פנחסיהפקולטה להנדסה, אוניברסיטת אריאלyosip@ariel.ac.il
מר אלכסיי דיסקיןהפקולטה להנדסת חשמל, הטכניוןaleks.dyskin@gmail.com
מר איתי דברןהפקולטה למדעי המחשב, טכניוןidabran@cs.technion.ac.il
מר יפתח ריכטראוניברסיטת בר אילןyifric@gmail.com

 

חברי  איגוד אלקטרוניקה- לידיעתכם!

בין איגוד אלקטרוניקה בלשכת המהנדסים ובין האיגוד הטכנולוגי הבינלאומי הגדול בעולם, IEEE – נחתם הסכם המהווה הכרה בלשכת המהנדסים כגוף לאומי יציג, מעודד פעילויות משותפות ומקנה הטבות לחברי הלשכה.
בנוסף, חתמנו על חידוש ההסכם לאגודות אחיות עם IEEE ComSoc (קבוצת התקשורת של IEEE) שמוסיף יתרונות והטבות לחברי הלשכה.

בין ההטבות:
לחברי הלשכה 10% הנחה בדמי חבר ל- IEEE (קוד הנחה: AEAI).
חברי AEAI   יקבלו תנאי הרשמה זהים לחברי IEEE ComSoc בפעילויות של כל אחד משני האיגודים (כנסים, פורומים, מפגשים טכניים).
חברי AEAI   יקבלו 10% הנחה בהרשמה לקורסים של IEEE ComSoc (יש לציין חברות ב- AEAI).
חברי AEAI  יכולים להשתתף בוועדות טכניות של IEEE ComSoc כולל זכות הצבעה.
חברי AEAI  יקבלו תנאים זהים לחברי IEEE ComSoc כולל בחתימה על המגזינים של ComSoc, ועוד…

לפרטים נוספים:  https://www.ieee.org/about/corporate/agreements/regional.html


ענפי האיגוד: