הנדסת ערים

איגוד מהנדסי ערים בישראל

איגוד מהנדסי ערים בישראל פועל משנת 1964 במטרה לקדם את תחומי ההנדסה העירונית ואת מעמד העוסקים בתחום.
מעל 300 חברי האיגוד וביניהם מהנדסי הרשויות המקומיות, מהנדסי הוועדות המקומיות בישראל ונושאי משרות אלו בעבר נהנים מפעילות מקצועית ומשפטית ענפה בתחומי התכנון והבניה ומעבודה מתמשכת מול משרד הפנים, מוסדות התכנון וארגונים אחרים לקידום תחומי התכנון והבניה בישראל.

לאתר איגוד מהנדסי ערים בישראל לחצו כאן