טופס הצטרפות ללשכת המהנדסים והאדריכלים

הטופס מיועד למצטרפים חדשים בלבד.
חובה לצרף לטופס אישורים רלוונטיים (אישור לימודים / זכאות לתואר / דיפלומה / אישור רישום ברשם המהנדסים).

שדות המסומנים ב-* (כוכבית) הנם שדות חובה.

טופס הצטרפות ללשכה - 2022
נא למלא 9 ספרות

השכלה אקדמית - תואר ראשון

השכלה אקדמית - תואר שני

רישום בפנקס המהנדסים והאדריכלים (במידה וקיים)

Maximum upload size: 5MB
 
אני החתום/ה מצהיר/ה בזה שכל הפרטים דלעיל הנם נכונים ומדויקים וכי ידוע לי כי החברות הנה בהתאם לרשום בתקנון הלשכה. הנני מבקש בזאת להיות חבר בלשכת המהנדסים, האדריכלים והאקדמאים במקצועות הטכנולוגיים בישראל ע"ר. מטרות העמותה ותקנונה ידועים לי. אם אתקבל כחבר בה, אני מתחייב לקיים את הוראות התקנון ואת החלטות האסיפה הכללית של העמותה. על פי תיקון 40 לחוק התקשורת, הנני מביע את הסכמתי לקבלת חומר ובכללו מידע אודות ימי עיון, סמינרים, השתלמויות, פעילויות מקצועיות, אירועים מוזלים ו/או מבצעי צרכנות וכדומה.
תנאי השימוש באתר