איגוד סביבה וקיימות (Environmental, Social, Governance)

בשנים האחרונות משנות הדיסציפלינות ההנדסיות את פניהן לתפיסה מקצועית וחדשנית המותאמת לתמורות הרבות ולרגולציה הסביבתית והחברתית המתהדקת בעולם המהיר של המאה ה-21. תחומי איכות הסביבה השונים מקבלים ביטוי רב יותר בתקשורת הבינלאומית בעוצמות שלא הכרנו עד כה, שילוב קבלת החלטות בעולמות תוכן של איכות סביבה חברה וממשל מתבסס אט אט בעולם, המשקיעים בשוק ההון מעלים את הדרישות שלהם והחברות והמנופים הפיננסיים מתפתחים בקצב מהיר, השקעות אחראיות (ESG- Environmental, Social, Governance) תופשות תאוצה בשווקים רבים בארץ ובעולם כתוצאה מדרישת המשקיעים. השקעות מעין אלה, שואפות להשיג תשואות חיוביות והשפעות חיוביות ארוכות טווח על החברה, הסביבה והביצועים של העסקים. זאת, תוך שהן מעודדות נורמות עסקיות שלוקחות בחשבון גם את הסביבה והחברה וכן מגדירות תחומים שיש להימנע מלהשקיע בהם.

תמורות אלו דורשות מחברות ארגונים פיתוח מוצרים ושירותים המשלבים תוך שילוב שיקולים סביבתיים, כלכליים וחברתיים בהתפתחות הטכנולוגית המואצת של ימינו היא הכרח למול אתגרים גלובליים כדוגמת שינוי אקלים, הידלדלות מחצבים ומקורות אנרגיה מתכלים, גידול אוכלוסין ונזקים מתמשכים למערכות טבעיות.

מנהיגות בכלל והנדסית בפרט בתהליכי פיתוח מקיים של מוצרים ושירותים הולכת וגוברת, מתוך ההכרה באחריות שיש לנו כלפי הקיים ולהשפעתנו על הדורות הבאים. הידע הנדרש בתחום זה מחייב לרוב ראייה מערכתית-אינטגרטיבית רחבה וחשיבה רב תחומית בהם ניתן לשלב הנדסה וכלכלה מעגלית.  .

איגוד סביבה וקיימות בלשכת המהנדסים מפגיש בין מהנדסים לאנשי תעשיה, מנהלי חדשנות, מנהלי אחריות תאגידית ומומחים בתחום החברתי  במטרה להוסיף לארגז הכלים את הידע המקצועי בתחום ולסייע בפיתוח מנהיגות הנדסית מקיימת מובילה בישראל מען עתיד טוב יותר לנו ולדורות הבאים.

מטרות האיגוד:

  1. לפתח את המודעות הסביבתית והחברתית של מהנדסים ואנשי טכנולוגיה בישראל.
  2. מתן כלים להטמעת הנדסה וכלכלה מעגלית כחלק אינטגרלי מפיתוח מוצרים
  3. לרכז ולהפיץ מידע רלוונטי ולסייע לפיתוח מקצועי בעל ערך מוסף באמצעות השתלמויות, קורסים, כנסים וימי עיון שיסייעו לשילוב הראייה המקיימת במהלך העבודה ההנדסית.
  4. בנית קהילת ידע בתחומי הסביבה והקיימות,
  5. לפתח בסיס ידע וארגז כלים לפיתוח הנדסי מקיים (sustainable development) תוך יצירת שיתופי פעולה  וקשר רציף עם גורמים מקצועיים בארץ ובעולם.
  6. ליצור הזדמנויות לחדשנות ויזמות מקיימת פורצת-דרך בתחומי ההנדסה והטכנולוגיה בישראל.
  7. להשפיע על הטמעת חשיבה הנדסית מקיימת בחברה, בכלכלה, באקדמיה ובממשלה.

לאירועים קרובים באיגוד

לאירועי עבר באיגוד

חברי הנהלת האיגוד: 

שםתפקיד ומקום עבודהדוא”ל
עדי גמליאל – יו”רמנהל אחריות תאגידית ופיתוח בר קיימא ESG
נתיבי ישראל
adiwork929@gmail.com
נאוה סלעמקימת מנהלת קיימות ואיכות סביבה
תעשייה אווירית
nsela1@gmail.com
ענבל שטרנברגמנהלת קיימות
תעשייה האווירית לישראל
inbste5@gmail.com
ד”ר מיכל רוזל-מנדלביץ’אחראית איכות אויר
עיריית תל אביב-יפו
mendelevich_m@mail.tel-aviv.gov.il
יאיר אנגלמייסד ומנכ”ל קיימא- מרכז לתכנון ועיצוב מקיים
נציג EPEA-Cradle to Cradle בישראל
yairengel@gmail.com
מיכאל קופליקמהנדס סביבה ומנכ”ל משותף
אלמנט הנדסת סביבה
michael@elm.co.il
טלי בורשטיןמרכזת בכירה למניעת זיהום אוויר ואסבסט
המשרד להגנת הסביבה
talibu@sviva.gov.il

 

ענבל הדר
מנהלת האיגוד
03-5205817
inbal@aeai.org.il