איגוד סביבה וקיימות (Environmental, Social, Governance)

בשנים האחרונות משנות הדיסציפלינות ההנדסיות את פניהן לתפיסה מקצועית וחדשנית המותאמת לתמורות הרבות ולרגולציה הסביבתית והחברתית המתהדקת בעולם המהיר של המאה ה-21. תחומי איכות הסביבה השונים מקבלים ביטוי רב יותר בתקשורת הבינלאומית בעוצמות שלא הכרנו עד כה, שילוב קבלת החלטות בעולמות תוכן של איכות סביבה חברה וממשל מתבסס אט אט בעולם, המשקיעים בשוק ההון מעלים את הדרישות שלהם והחברות והמנופים הפיננסיים מתפתחים בקצב מהיר, השקעות אחראיות (ESG- Environmental, Social, Governance) תופשות תאוצה בשווקים רבים בארץ ובעולם כתוצאה מדרישת המשקיעים. השקעות מעין אלה, שואפות להשיג תשואות חיוביות והשפעות חיוביות ארוכות טווח על החברה, הסביבה והביצועים של העסקים. זאת, תוך שהן מעודדות נורמות עסקיות שלוקחות בחשבון גם את הסביבה והחברה וכן מגדירות תחומים שיש להימנע מלהשקיע בהם.

תמורות אלו דורשות מחברות ארגונים פיתוח מוצרים ושירותים המשלבים תוך שילוב שיקולים סביבתיים, כלכליים וחברתיים בהתפתחות הטכנולוגית המואצת של ימינו היא הכרח למול אתגרים גלובליים כדוגמת שינוי אקלים, הידלדלות מחצבים ומקורות אנרגיה מתכלים, גידול אוכלוסין ונזקים מתמשכים למערכות טבעיות.

מנהיגות בכלל והנדסית בפרט בתהליכי פיתוח מקיים של מוצרים ושירותים הולכת וגוברת, מתוך ההכרה באחריות שיש לנו כלפי הקיים ולהשפעתנו על הדורות הבאים. הידע הנדרש בתחום זה מחייב לרוב ראייה מערכתית-אינטגרטיבית רחבה וחשיבה רב תחומית בהם ניתן לשלב הנדסה וכלכלה מעגלית.  .

איגוד סביבה וקיימות בלשכת המהנדסים מפגיש בין מהנדסים לאנשי תעשיה, מנהלי חדשנות, מנהלי אחריות תאגידית ומומחים בתחום החברתי  במטרה להוסיף לארגז הכלים את הידע המקצועי בתחום ולסייע בפיתוח מנהיגות הנדסית מקיימת מובילה בישראל מען עתיד טוב יותר לנו ולדורות הבאים.

מטרות האיגוד:

  1. לפתח את המודעות הסביבתית והחברתית של מהנדסים ואנשי טכנולוגיה בישראל.
  2. מתן כלים להטמעת הנדסה וכלכלה מעגלית כחלק אינטגרלי מפיתוח מוצרים
  3. לרכז ולהפיץ מידע רלוונטי ולסייע לפיתוח מקצועי בעל ערך מוסף באמצעות השתלמויות, קורסים, כנסים וימי עיון שיסייעו לשילוב הראייה המקיימת במהלך העבודה ההנדסית.
  4. בנית קהילת ידע בתחומי הסביבה והקיימות,
  5. לפתח בסיס ידע וארגז כלים לפיתוח הנדסי מקיים (sustainable development) תוך יצירת שיתופי פעולה  וקשר רציף עם גורמים מקצועיים בארץ ובעולם.
  6. ליצור הזדמנויות לחדשנות ויזמות מקיימת פורצת-דרך בתחומי ההנדסה והטכנולוגיה בישראל.
  7. להשפיע על הטמעת חשיבה הנדסית מקיימת בחברה, בכלכלה, באקדמיה ובממשלה.

לאירועים קרובים באיגוד

לאירועי עבר באיגוד

למאמרים וכתבות

 

חברי הנהלת האיגוד: 

שם תפקיד ומקום עבודה דוא”ל
עדי גמליאל – יו”ר סמנכ”ל חדשנות, הסברה ואחריות תאגידית
נתיבי ישראל
adiwork929@gmail.com
שמוליק שורץ Co Fonder&Managing Partner
SDG Navigator
Shmuel.schwartz@sdg-navigator.com
ד”ר מיכל רוזל-מנדלביץ’ אנליסטית בכירה אנרגיה וקיימות
אנבידיה
michalrutzal@gmail.com
יאיר אנגל מייסד ומנכ”ל קיימא- מרכז לתכנון ועיצוב מקיים
נציג EPEA-Cradle to Cradle בישראל
yairengel@gmail.com
טלי בורשטין מרכזת בכירה לחינוך וקהילה, מחוז תל אביב
המשרד להגנת הסביבה
talibu@sviva.gov.il
ריקי מור מנהלת קשרי לקוחות ואחריות תאגידית
מקורות, חברת המים הלאומית
rmor@MEKOROT.CO.IL
איילה מור עינב יועצת בתחום הקיימות והסביבה ב-EY a.moreinav@gmail.com
נעמה קמחי מנהלת איכות חטיבת IP ICL, מנהלת סיכונים ERM בחטיבת IP ICL, מנהלת חדשנות בחטיבת IP ICL, מנהלת איכות מו”פ באר שבע, רפרנטית מבקר חברה לחטיבה Naama.Kimhi@icl-group.com
אלי שוורצר רת”ח הנדסת אקלים ואיכות סביבה elischwarzer2@gmail.com

 

עידית שפר
מנהלת האיגוד
03-5205818
idit@aeai.org.il