אגודת סביבה וקיימות

המודעות לאחריות שיש לנו כלפי הקיים ולהשפעתנו על הדורות הבאים בהיבטים סביבתיים, כלכליים וחברתיים גברה בשנים האחרונות.

המהפכה התעשייתית הרביעית מביאה עמה התפתחות טכנולוגית מואצת לפריצת דרך בכלכלה ובתעשייה ומשפיעה באופן קריטי על כל תחומי חיינו, אך יחד עם זאת יוצרת אתגרים סביבתיים חדשים. תהליכי גלובליזציה ותקשורת המונים מנגישים את הידע בלחיצת כפתור ומגבירים את המודעות למטרדים סביבתיים קיימים ופוטנציאליים בכל העולם. פועל יוצא הם שינויי רגולציה וחקיקה סביבתית מחמירה מאי פעם הגוררת אכיפה מוגברת של תקנות איכות סביבה ע”י גופים ממשלתיים, מחוזיים ומקומיים.

התחום הסביבתי (הנדסת סביבה, מדעי הסביבה) הוא תחום חדש יחסית בעולם ההנדסה ובאקדמיה, המתפתח בקצב מואץ בעשורים האחרונים. הידע הנדרש בתחום זה מחייב לעיתים רבות ראייה מערכתית רחבה וחשיבה רב תחומית.

בישראל פועלים אלפי אנשי סביבה בתעשייה, במשרדי ממשלה, באקדמיה, ברשויות המקומיות וכיועצים פרטיים. עיסוקם הוא לאתר ולהגדיר את הבעיות והאתגרים הסביבתיים, לפתח ליזום ולבצע פתרונות טכנולוגיים וחדשניים למניעה וטיפול בבעיות סביבתיות וליישם את חוקי הרגולטור לשמירה על איכות הסביבה .

אגודת קיימות וסביבה בלשכת המהנדסים מאגדת בתוכה בוגרי הנדסת סביבה, מדעי הסביבה וקיימות במטרה לקיים פעילות לקידום הידע המקצועי בתחום.

 

מטרות האגודה:

1.      לבנות קהילת אנשי מקצוע בתחומי הסביבה

2.      לרכז ולהפיץ מידע רלוונטי ולסייע לפיתוח מקצועי בעל ערך מוסף באמצעות השתלמויות, קורסים, כנסים וימי עיון

3.      להוביל תהליכי הפרייה הדדית ושיתופי פעולה באמצעות יצירת נטוורקינג וקשרי עבודה

4.      ליצור הזדמנויות ליזמות  פורצת דרך ולסיעור מוחות בתחום הקיימות והסביבה

5.       להתעדכן במגמות העולמיות בנוגע לנושאים סביבתיים והדרכים לשמור על הסביבה

6.      להשפיע על תהליכים בחברה, בכלכלה ובממשלה

7.      לסייע לסטודנטים ואנשי סביבה במסלול הקריירה שלהם

8.      ליצור קשר עם גורמים מקבילים בעולם כדי לקדם פעילות למען הסביבה