ההטבות שלנו - שלך!

אנו שמחים להציג בפניכם את מבחר ההטבות לחברי הלשכה.
הרשימה עומדת להתרחב אז מוזמנים להמשיך לעקוב.

*לתשומת ליבך: המוצרים ו/או השירותים ו/או ההטבות המוצעים באתר מוצעים על ידי ספקים או בתי עסק שונים והם האחראים הבלעדיים בגינם, לרבות בגין טיבם, איכותם ותכונותיהם, והלשכה ו/או מי מטעמה אינם אחראים בשום אופן למוצרים ו/או שירותים ו/או הטבות כאמור המוצעים מטעם אותם ספקים או בתי עסק בלבד ועל אחריותם הבלעדית.

הטבות למהנדסים בבנק הבינלאומי