איגוד מהנדסי מכונות ותעופה

מהנדסי המכונות מניעים את גלגלי התעשייה

איגוד מהנדסי מכונות ותעופה הנו המסגרת המקצועית היחידה בישראל המשמשת בית לעשרות אלפי המהנדסים והמהנדסות העוסקים בענפים השונים של הנדסת מכונות.
הנדסת מכונות, מקצוע ותיק ומבוסס מאוד בתחום ההנדסה, מקיף שטחים רבים וביניהם: הפקה והמרה של אנרגיה, מיזוג אויר, תיכון מכני, רכב, טריבולוגיה, זווד אלקטרוני, הקמה ותחזוקה, חיבור וריתוך, בדיקות לא הורסות, עיבוד ועיצוב חלקים, מכטרוניקה, הבטחת איכות, מתקני הרמה ושינוע, מכלי לחץ וצנרת, טכנולוגיות ייצור ועוד.
האיגוד, במסגרת ענפיו המקצועיים, יוצר מרחב להשתלמות ועדכון מקצועי, להכשרה טכנית, להחלפת והרחבת ידע. האיגוד, הינו פלטפורמה ליצירת קשר בין המהנדסים ובין עולם האקדמיה והתעשייה לרבות קשרים בינלאומיים עם ארגונים בינלאומיים מובילים, ביניהם האגודה האמריקאית לריתוך (AWS) המכירה בתעודה שמעניקה הוועדה הלאומית לריתוך הפועלת במסגרת האיגוד. כמו כן, האיגוד מהווה את הסניף הישראלי של ארגון AUVSI האמריקאי .

אחת לשנה מתקיים הכינוס השנתי להנדסת מכונות בשיתוף האקדמיה והתעשייה.

 

ד”ר עמנואל ליבן
יו”ר האיגוד
edmatech@bezeqint.net

פרטי קשר להנהלת האיגוד

ענבל הדר 03-5205817

inbal@aeai.org.il

 

לאירועים מתוכננים באיגוד

לאירועי עבר באיגוד

 

חברי הנהלת האיגוד-

שמואל בן ארייועץ עצמאייו”ר ענף הנדסת רכבbenari@hotufi.net
עמיחי פסח מורקסיו”ר הענף לבדיקות לא הורסותamichai@morex71.co.il
עדי עציץיועץ עצמאייו”ר הוועדה הלאומית לריתוךaadia3506@gmail.com
ד”ר עוז גולןמכללת אפקהיו”ר ענף הנדסת חומריםgolano@afeka.ac.il
ד”ר משה זילברמןעזריאלי המכללה להנדסהיו”ר ענף ניסוייםmoshezi@jce.ac.il
משה קלמןעצמאי-מחשבה והנדסהיו”ר ענף הידראוליקה ופאונמיקהmoshe525@gmail.com
ד”ר משה תשובהמכללת אפקהיו”ר ענף אנרגיהmoshet@afeka.ac.il
אריק ברוורמןCADCAMיו”ר ענף חישובים נומריים בהנדסהarik.cadcam@gmail.com
ד”א גיא בן חמומכללת סמי שמעוןיו”ר ענף טכנולוגיות ייצורguy@sce.ac.il
נחמיה אורוןאלביטיו”ר ענף מערכות הנעהhemioron@gmail.com
מנחם ליבוביץיועץ עצמאייו”ר ענף מתקני הרמה, שינוע ומעליותram_lv85@bezeqint.net
פרופ’ דב שרמןאוניברסיטת ת”איו”ר ענף שלמות המבנה וחקר הכשלdovsherman@tauex.tau.ac.il
שםמקום עבודהתפקיד באיגודדוא”ל

 

ענפי איגוד מהנדסי מכונות ותעופה:

הנדסת רכב

הוועדה הלאומית לריתוך

מתקני הרמה, שינוע ומעליות

בדיקות לא הורסות

טכנולוגיות ייצור

הנדסת ניסויים

הידראוליקה ופנאומטיקה

חישובים נומריים בהנדסה

מערכות הנעה

הנדסת חומרים

אנרגיה

שלמות המבנה וחקר הכשל