פעילויות הלשכה

הלשכה מקיימת מגוון פעילויות מקצועיות ופעילויות פנאי לטובת העשרתך וקידומך המקצועי. רשימת הקורסים, הסדנאות, הכנסים, ימי העיון, הסמינרים, והסיורים בארץ ובחו”ל ועוד!