האיגוד הישראלי להנדסת בטיחות

יעוד האיגוד

האיגוד מהווה בית מקצועי למהנדסים ולאקדמאים העוסקים בבטיחות ובריאות תעסוקתית.

 

מטרות האיגוד

1. איגוד ציבור המהנדסים והאקדמאים במקצועות הטכנולוגיים העוסקים בענפי הבטיחות.
2. קידום ההיבטים המקצועיים (הפרופסיונאליים) של נושאי הבטיחות והעוסקים בהם, על-ידי:-
א. פיתוח תורת הנדסת הבטיחות,
ב. קידום החינוך והמחקר בתחומי הנדסת הבטיחות;
ג. ייזום וארגון מערכת השתלמויות מקצועיות;
ד. עדכון מתמיד של הידע והמקצועיות של חברי האיגוד;
ה. הגברת תרומתם של חברי האיגוד לקידום המודעות ונושאי הבטיחות בארגונים בהם הם פועלים ובכך לקדם את נושא הבטיחות ברמה הלאומית.
3. קביעה של נורמות התנהגות נאותות ורמת המוסר המקצועי בהתאם לכללי האתיקה המקצועית למהנדסי בטיחות ולעוסקים בהנדסת בטיחות.
4. הגנה על המעמד והזכויות המקצועיות חברי האיגוד בעיסוקם בתחומי הבטיחות.
5. ייצוג מקצועות וענפי הנדסת הבטיחות בפני מוסדות ממשלתיים ציבוריים וגורמים אחרים בארץ ובחו”ל.
6. קידום לימודי הבטיחות במקצועות ההנדסה
7. לפעול להכשרת והסמכת מהנדסים בנושאי הנדסת הבטיחות.
8. העלאת הידע והמקצועיות בתחום הבטיחות בקרב מהנדסים
9. פעילות להעמקה ועדכון נושאי תקינה וחקיקה בתחומי הבטיחות.
10. טיפוח יחסי חברות ועזרה וייזום פעולות רווחה למען חברי האיגוד.

 

ענפי האיגוד:

ענף בטיחות בתהליכים כימיים וחומ”ס –  יו”ר הענף: מהנדס שי שגב

ענף בטיחות בנפיצים – יו”ר הענף: מהנדס אהרון (אריק) גורן

ענף חקיקה ורגולציה בבטיחות – יו”ר הענף: מהנדס גדי הולר

ענף בטיחות בבניה – יו”ר הענף: חמוטל בן יעקב

 

תפקידי הענפים המקצועיים באיגוד הם :

  • פיתוח תורת הנדסת הבטיחות בתחומים המקצועיים של הענף.
  • קידום החינוך והמחקר בתחומים המקצועיים של הענף.
  • ייזום וארגון מערכת השתלמויות מקצועיות בתחומים המקצועיים של הענף.
  • עדכון מתמיד של הידע והמקצועיות של חברי האיגוד בתחומים המקצועיים של הענף.
  • קידום המודעות ונושאי הבטיחות בתחומים המקצועיים של הענף, לרבות ברמה הלאומית.
  • קידום חקיקה ותקינה בתחומים המקצועיים של הענף.

 

לאירועים מתוכננים באיגוד

לאירועי עבר באיגוד

עדכונים, מאמרים ותוכן מקצועי

סדרת וובינרים ראשון בבטיחות

כנס האיגוד הישראלי להנדסת בטיחות – לשכת המהנדסים והאדריכלים (aeai.org.il)

חברי הנהלת האיגוד

שםתפקיד ומקום עבודהדוא”ל
יורם אלעזרי  – יו”ר האיגודבעלים של חברת YESafety לניהול והנדסת בטיחות, לשעבר מפקח עבודה ראשי ור’ מנהל הבטיחות בצה”לyoram.elazary@yesafety.co.il
שי שגב – יו”ר ענף חומ”סמומחה לבטיחות תהליכיתseshay@bazan.co.il
חמוטל בן יעקב – יו”ר ענף בטיחות בבנייהמהנדסת אזרחיתhamutal.by@gmail.com
אריק גורן – יו”ר ענף נפיציםמומחה לנפיציםgoren.aharon@gmail.com
גדי הולר – יו”ר ענף חקיקה ורגולציהעו”ד ומהנדס – יועץ בטיחותgadihu@gmail.com
יעקב ברנשטייןגמלאי, לשעבר ר’ תחום בטיחות ובריאות תעסוקתית בקבוצת אלביט מערכות, סגן יו”ר ארגון הממוניםyakov39@zahav.net.il
ד”ר רז דקלמומחה ברפואה תעסוקתית, מנהל המכון הרפואי לבטיחות בדרכים, בעבר מנהל המחלקה לרפואה תעסוקתית בצה”ל, בביה”ח “שיבא” ובקופ”ח “מאוחדת”.erazmus@gmail.com
אבי דריקסבעלים של חברת דריקס.קום בע”מ שירותי בטיחות וגהות, לשעבר קצין בטיחות של מערך הנדסת תשתיות ובינוי בחיל האווירavi.d@drixcom.co.il
אלעד חסידימהנדס ויועץ בטיחות EHSafety, לשעבר ר’ מנהל הבטיחות בצה”לelad.ehsafety@gmail.com
ניסים משרקימנכ”ל חברת אם.אם.אם.ייעוץ הנדסי בע”מ בתחומי בטיחות, ניהול סיכונים, מחקרים כלכליים יעוץ ופיתוח אירגוניnisim@mmconsulting.co.il
ד”ר נתן עמיתבעל חברת “גהות מילניום” חברה פרטית, ליעוץ בתחום הבריאות התעסוקתית. לשעבר ראש ענף בריאות תעסוקתית בצה”לanatan@zahav.net.il
משה שבתבעלים של מ.ש. בטיחות אפקטיבית, יועץ ומהנדס בטיחות בארגונים גדולים במשק, לשעבר ר’ מנהל הבטיחות בצה”לshabatma@bezeqint.net
מאיר כהןעו”ד ואינג’ – יועץ בטיחותmeircohen.law@gmail.com
אמיר מורשתיעו”ד – סנגור פליליmorashtiamir@gmail.com

 

ענבל הדר
מנהלת האיגוד הישראלי להנדסת בטיחות בלשכת המהנדסים
03-5205817
inbal@aeai.org.il