איגוד Data Science - פעילויות עבר

גישות חדשניות בניהול ביג ידע ארגוני - WIKI

28 2019 בינואר

פריצה לא פולשנית לגוף האדם באמצעות עיבוד אותות ובינה מלאכותית

24 בדצמבר 2019

סמינר דטה סיינס ו ITS

15 בדצמבר 2019

מיטאפ חקלאות מדייקת

02 ביולי 2019

יום עיון בנושא מגמות חדשות בתחום התקשורת 2018

19 ביולי 2018