קבוצת עבודה רכב אוטונומי

בעשור האחרון התפתחה טכנולוגיה המאפשרת לפתח ולייצור רכב אוטונומי שצפוי, לדעת רבים, לאפשר נסיעה בטוחה יותר מאשר נסיעה עם נהג אנושי, כמו גם לשחרר אותו מעול הנהיגה ומבזבוז הזמן הכרוך בכך. הפחתת העומס בערים ובמניעת תאונות על ידי שימוש ברכב אוטונומי, וכפועל יוצא גם השגת איכות סביבה משופרת, הם מהנושאים העיקריים שהאיגוד הישראלי למערכות תבוניות לתחבורה מקדם.

לפיכך החליטה הנהלת איגוד ITS ישראל להמשיך את פעילותה בנושא (קבוצת העבודה הקודמת סיימה, זה לא מכבר, את העיסוק בהיבט התקשורתי של מוכנות המדינה לשימוש ברכב אוטונומי, והעבירה את מסקנותיה אל משרדי התחבורה והתקשורת לצורך יישומן) ולקחת על עצמה לבחון היבטים נוספים של מוכנות מדינת ישראל לקליטת הרכב האוטונומי, עם הדגש על השימוש בו בעיר החכמה.

לצורך כך הוקמה קבוצת עבודה “רכב אוטונומי” שמביאה יחדיו מגוון של מומחים מהממשל, האקדמיה והתעשייה, במטרה להציע יעדים מעשיים וכיווני פעולה ליישום רכב אוטונומי בישראל, באמצעות נייר עמדה שיסייע למשרדי הממשלה הנוגעים בדבר בקליטה “רכה” של הרכב בארץ, תוך יצירת פוטנציאל מקצועי ועסקי למעורבים בכך.

פעילות קבוצת העבודה תתחיל בהעברת ידע באמצעות של סדרת הרצאות, לאחר מכן יערך דיון שיתווה את המשימות של קבוצת העבדה ולבסוף ייכתב נייר העמדה. תוצרי העבודה יוצגו בכנס השנתי של ארגון ITS לשנת 2017.
מוביל קבוצת העבודה: ד”ר חנן גבאי, חבר הנהלת איגוד ITS.
לעיון בתוכנית המלאה של קבוצת העבודה רכב אוטונומי

נושאים לדיון ובחינה ע”י קבוצת העבודה

 1. תמונת מצב בעולם (ד”ר חנן גבאי)
 2. אתגר חקר תאונות וכשל ברכב אוטונומי (ד”ר חנן גבאי)
 3. רובוטיקה ורכב אוטונומי, המשותף והשונה (סא”ל לאון אלטרץ)
 4. השפעה על חברות הביטוח (ניר ברטל)
 5. תמונת מצב בארץ (זאב שדמי)
 6. אתגר התקינה – מחשבות על תקינת רכב אוטונומי (זאב שדמי)
 7. אתגר הסייבר (דביר רזניק)
 8. חקיקה, רגולציה וקביעת האחריות (עו”ד מוטי גולדשטיין ועו”ד רוני לוינגר)
 9. השפעות על התחבורה, מאפייני החיים, חברה, וכלכלה (פרופ’ יורם שיפטן)
 10. אתגרים לתעשיית הי טק בארץ (ישראל רון)
 11. אתגר התחבורה הציבורית לעומת הפרטית (גדי שלסקי)
 12. בטיחות בדרכים, האם הרכב האוטונומי יביא לשיפור בבטיחות? (ד”ר ציפי לוטן)
 13. תוכנית לאומית לתחבורה חכמה בישראל (דניאל צוקר)
 14. תפיסת בחינה וניסויים ברובוטיקה יבשתית (סא”ל לאון אלטרץ)
 15. תפיסת התכן והעיצוב של רכב אוטונומי (דניאל קלג׳מיק)
 16. אתגר טכנולוגי, היכולת של הרכב בהבנת תמונת המצב בזמן אמת (לווינגר נחמן)
 17. אתגר ממשק תשתית רמזור ורכב אוטונומי (פרופ’ דב אוסטר)
 18. אתגר התשתית ומערכות הבקרה (ז’אן בר-טל)

סדר יום למפגשי קבוצת העבודה

סדר יום למפגש 1 (02 בנובמבר 2016): תמונת המצב והאתגר החברתי
17:00 הרשמה וכיבוד קל
17:10 דברי פתיחה – מר אור עמרי, יו”ר האיגוד
17:15 יעדים, תמונת מצב ותוכנית עבודה – ד”ר חנן גבאי, חבר הוועד המנהל של האיגוד
17:30 השפעה על חקר תאונות וכשל ברכב אוטונומי – ד”ר חנן גבאי
17:45 רובוטיקה ורכב אוטונומי, המשותף והשונה – סא”ל לאון אלטרץ, רענ רובוטיקה
18:15 השפעה על חברות הביטוח – מר ניר ברטל, משרד האוצר
18:45 דיון: הצעות, שאלות ותשובות
19:00 סיום

סדר יום למפגש 2 (16 בנובמבר 2016): האתגר הטכנולוגי
17:00 הרשמה וכיבוד קל
17:15 דברי פתיחה וסיכום מפגש קודם – ד”ר חנן גבאי
17:30 תמונת מצב בארץ ואתגר התקינה – מר זאב שדמי, ראש תחום מו”פ טכנולוגי במשרד התחבורה
18:30 אתגר הסייבר – מר דביר רזניק, (HARMAN (Towersec
19:00 סיום

סדר יום למפגש 3 (30 בנובמבר 2016): אתגר התשתית והבטיחות
17:00 הרשמה וכיבוד קל
17:15 דברי פתיחה וסיכום מפגש קודם – ד”ר חנן גבאי
17:30 חקיקה, רגולציה וקביעת האחריות – עו”ד מוטי גולדשטיין, משרד עורכי הדין גלוזמן ושות’
18:00 השפעות על התחבורה, מאפייני החיים, חברה, וכלכלה – פרופ’ יורם שיפטן – הטכניון
18:30 אתגרים לתעשיית הי טק בארץ – מר ישראל רון, Spotam
19:00 סיום

סדר יום למפגש 4 (14 בדצמבר 2016): אתגר התחבורה הציבורית והבטיחות
17:00 הרשמה וכיבוד קל
17:15 דברי פתיחה וסיכום מפגש קודם – ד”ר חנן גבאי
17:30 אתגר התחבורה ציבורית לעומת הפרטית – גדי שלסקי, Optibus
18:00 בטיחות בדרכים, האם הרכב האוטונומי יביא לשיפור בבטיחות? – ד”ר ציפי לוטן, אור ירוק
18:30 תפיסת בחינה וניסויים ברובוטיקה יבשתית – סא”ל לאון אלטרץ, רענ רובוטיקה
19:00 סיום

סדר יום למפגש 5 (04 בינואר 2017): התארגנות בתתי קבוצות העבודה
17:00 דברי פתיחה וסיכום מפגש קודם – ד”ר חנן גבאי
17:15 המכון הישראלי לתעשיות רכב – אלי מימון
17:30 תוכנית לאומית לתחבורה חכמה בישראל – דניאל צוקר, תחליפי דלקים – משרד רה”מ
18:00 תפיסת התכן והעיצוב של רכב אוטונומי – דניאל קלג׳מיק, GECI Technologies
18:30 אתגר טכנולוגי, היכולת של הרכב בהבנת תמונת המצב בזמן אמת – לווינגר נחמן, אלביט
19:00 אתגר ממשק תשתית רמזור ורכב אוטונומי – פרו’ דב אוסטר
19:30 סיום

סדר יום למפגש 6 (8 בפברואר 2017): התארגנות להמשך )המכללה האקדמית ת”א יפו 17:00-19:00
17:00 דברי פתיחה וסיכום מפגש קודם – ד”ר חנן גבאי
17:30 אתגר טכנולוגי, היכולת של הרכב בהבנת תמונת המצב בזמן אמת – לווינגר נחמן, אלביט
18:00 סיכום נקודות מפתח מהפגישות עד כה – ד”ר חנן גבאי
18:30 הגדרת המשימות ותוכנית עבודה של תתי הקבוצות – דיון
19:00 סיום

ההרשמה למפגשים הם ללא תשלום!!!
נקיים סדרה של 3 מפגשים שבסופם נפרסם עקרונות של נייר עמדה.
נפעל בקבוצות היגוי ובין היתר נבחן את הנושאי הבאים:

• חינוך והשכלה – הכשרה והסבה למהנדסי תחבורה חכמה.
• מאגרי מידע – סיוע למיזמים על ידי פתיחת הנגישות למידע רלוונטי.
• חקר תאונות – פיתוח יכולות נדרשות באקדמיה, בבתי המשפט ובמשטרה.
• תקינה – התאמת התקינה בישראל לעידן הרכב אוטונומי.
• עידוד יזמים – מיפוי ועידוד יזמים לקידום רכב אוטונומי בכלל ובישראל בפרט.
• טכנולוגיה – זיהוי פערים במצב הקיים והמלצות (סיבר, הבנת הסביבה ועוד)
• תשתיות – מיפוי צרכים, לתחבורה פרטית וציבורית, מצב קיים והמלצות.

המפגש הראשון יעסוק בחלוקה לקבוצות ובהגדרה של התוצרים.
מפגש שני יאפשר לקבוצות להיפגש ולדון בתכנים הספציפיים,
במפגש השלישי יציגו הקבוצות את עיקרי התוצרים.

חברים שלהם המלצות, ידע בנושא ומוכנים לתרום ולהשתתף בקבוצות ההיגוי, אם בהצגת הנושא ו/או ניהול הקבוצות, מתבקשים לפנות אלינו באתר

כמו כן, להשתתפות במפגשים יש להרשם מראש:

מידע נוסף על נושאים לדיון

1. חקיקה, רגולציה וקביעת האחריות (עו”ד מוטי גולדשטיין)

 • סוגיות אתיות בקביעת דרכי הפעולה של הרכב האוטונומי
 • תחולת פקודת הנזיקין והחוק לפיצוי נפגעי תאונות דרכים על רכבים אוטונומיים
 • הנשיאה באחריות – על מי?

2. השפעות על התחבורה, מאפייני החיים, חברה וכלכלה (פרו’ יורם שיפטן)

 • השפעה על התנהגות נוסעים, פעילויות, בעלות רכב, אמצעי ומרחקי נסיעה
 • השפעות על השתתפות בפעילויות, מקום מגורים ועבודה, שימושי קרקע וכו’
 • השפעות חברתיות
 • השפעות כלכליות

3. אתגר חקר תאונות וכשל ברכב אוטונומי (ד”ר חנן גבאי)

כבר בשנה שעברה פורסם שמכונית מדגם לקסוס, הלוקחת חלק בניסוי נסיעה אוטונומית, הייתה מעורבת בתאונת דרכים עם נפגעים כאשר מכונית אחרת פגעה בהם מאחור.
גם השנה נודע על תאונות נוספות, למשל של מכונית אוטונומית של גוגל עם אוטובוס שבו נוסעים, שיצאו ללא פגע ועיקר הנזק נגרם למכונית עצמה.
הצפי שמספר התאונות יעלה ככל שאחוז החדירה של המכונית האוטונומית יגדל, אולם האוטומציה מעמידה אתגרים חדשים בפני חוקרי התאונות והכשל הטכני במכונית האוטונומית.
בניגוד למצב הקיים שבו ניתן לתחקר גם את הנהג והגורם האנושי, העתיד צופן בחובו צורך בפיתוח יכולות חדשות בתחום חקר התאונה והכשל מאחר שכולה תתמקד בחקר טכני תוך שימוש בטכנולוגיות למשל של קישוריות בין כלי הרכב (V2X) ולניתוח מאגרי מידע גדולים (BigData).

4. אתגר התקינה – מחשבות על תקינת רכב אוטונומי (מר זאב שדמי)
במסגרת קבוצת העבודה שניהלנו בשנה החולפת בנושא C-ITS המלצנו על מתווה תקינה אירופי. ההמלצה מקובלת על ידי משרד התחבורה, ומתאימה למדיניות בנושא תקינת רכב בכלל. קיים צורך להגדיר קבוצה מינימלית של תקנים הכרחיים ליישומי C-ITS, שישרת את אפיק התקשורת DSRC 5.9 GHz.
הרכב האוטונומי ככל הנראה יהיה תלוי בתקשורת, לפחות לצורך תיאום מעברים ברמזורים, קבלת מידע בזמן אמת על תמרורים מתחלפים (LCS) ומידע על אתרי עבודות בדרך. הרכב האוטונומי ישתלב ככל הנראה בתשתית התקשורת שכבר תהיה מיושמת לשירותי C-ITS, והיא תכלול בנוסף ל-DSRC גל תקשורת על תשתית סלולרית מדור 4G/LTE ואולי גם 5G.
יהיה צורך לבחון האם לצורך נסיעת רכב אוטונומי יש צורך בתכנון מיוחד ובתקינה של דרכים, התקני תנועה ובטיחות שהם שונים מאלו המקובלים כיום. לדוגמה, האם יהיה צורך בנתיבים בלעדיים? האם ניתן יהיה לצמצם רוחב נתיבים בלעדיים לרכב אוטונומי?

5. אתגר הסייבר (מר דביר רזניק)
החדשנות הטכנולוגית בתעשיית הרכב “נופלת” בזמן מצוין על הצרכנים (הנהגים), אשר מצידם מחבקים את האפשרויות הגלומות בחיבוריות מתקדמת לרכב וכמובן מצטרפים להתרגשות של נהיגה ברכבים אוטונומיים (Autopilot של טסלה).
אבל בד-בבד, בדומה למהפכות טכנולוגיות אחרות (המחשב האישי והסמארטפון), חשוב להגן על דרכי הכניסה החדשות הללו מפני האקרים וגורמים אחרים – אשר יכולים לנצל את החיבוריות החדשה כנקודת תקיפה על מערכות מחשוב ובטיחות קריטיות ברכב.
ברכבים אוטונומיים, אשר נסמכים בצורה כמעט מלאה על מידע המגיע ממערכות שונות דרך האינטרנט, חשוב לדעת לאמת את מקור המידע ולמנוע מקרים בהם האקרים ישבשו או ישנו את המידע המגיע לרכב.

6. אתגר התחבורה הציבורית לעומת הפרטית (מר גדי שלסקי)
אחד האתגרים המורכבים עמם מתמודדת התחבורה הציבורית הוא ניהול משאב הנהגים. תקנות שעות עבודה ומנוחה, הסכמים קיבוציים, הסכמים עם איגודי נהגים, הרגלי עבודה שונים ומיוחדים ושינויים של הרגע האחרון, הופכים את ניהול המשאב האנושי בתחבורה הציבורית למורכב ויקר.
כניסתם של רכבים אוטונומיים לשימוש התחבורה הציבורית יוריד באופן משמעותי את עלות תפעול התחבורה הציבורית, ישפר את השירות לנוסעים, יאפשר הפעלת תחבורה ציבורית גמישה, המגיבה לביקוש מהנוסעים, ויעודד שימוש רב יותר בתחבורה ציבורית.

7. אתגרים לתעשיית הי טק בארץ (מר ישראל רון)
לאחרונה, עם התפתחות נושאי הרכב המקושר ומערכות הבטיחות המתקדמות, אנו עדים לגידול ממשי בפעילות וביזמות ישראלית בתחום הרכב.
כניסתו של הרכב האוטונומי פותחת מגוון רחב של הזדמנויות אולם יחד עם זאת מעמידה בפני הכלכלה הישראלית מספר אתגרים ותנאי בסיס אליהם יש להתייחס.
אנו נתייחס לנושאים אלו מתוך כוונה להבטיח תנאי פעילות אופטימליים לתעשייה המקומית.