קורס חשמלאי בודק סוג 3 - קורס בוקר מקוון

הקורס יתקיים באופן מקוון ב- ZOOM

דמי השתתפות בהתאם לזכאויות.

מספר שעות 200 שעות אקדמיות הכוללות שעות לימוד ועבודה מעשית.

מתעניינים? לפרטים נוספים

03-5205822
education@aeai.org.il

איגוד חשמל
הדפס אירוע

קורס חשמלאי בודק מאפשר לבעלי רישיון חשמלאי מהנדס, לקבל רישיון חשמלאי בודק סוג 3.
הקורס מעניק למשתתפים ידע בשלבי התכנון והבדיקה של מתקני מתח גבוה ומתח נמוך.

קורס מקוון ב-ZOOM

בפיקוח ואישור משרד העבודה

אודות ומטרות

אודות קורס חשמלאי בודק סוג 3

לשכת המהנדסים והאדריכלים מכינה ומביאה לציבור המהנדסים, ההנדסאים והטכנאים את מירב העדכונים המקצועיים והטכנולוגיים, על מנת לשפר את הרמה המקצועית והטכנית של ציבור זה.

מטרות קורס חשמלאי בודק סוג 3

יעדי הקורס וההישגים המצופים של המשתלמים בסיום קורס חשמלאי בודק במונחי ידע:

 • המשתתפים יוכלו לגשת לבחינה לקראת רישיון בודק סוג 3 של משרד הכלכלה. (בכפוף לעמידה בקריטריונים)
 • המשתתפים ידעו את שלבי התכנון והבדיקה של מתקני מתח גבוה ומתח נמוך
 • המשתתפים יכירו את דרישות חוק החשמל ותקנותיו בנושאים: מערך ההגנות בפני חשמול, העמסת מוליכים, גנראטורים ומערכות אל פסק, מובילים, הארקות, כבלים

קהל היעד

מהנדסי חשמל המבקשים רישיון חשמלאי בודק 3 ו/או מהנדסים בעלי רישיון חשמלאי בודק 3 המעוניינים להעשיר ולרענן את הידע

דרישות קדם

 • דיפלומה מוכרת של מהנדס חשמל הרשום במדור חשמל בפנקס המהנדסים.
 • בעל רישיון מסוג חשמלאי מהנדס.
 • וותק מוכח של שנה אחת במקצוע כחשמלאי מהנדס.
 • הפניה של המנהל לענייני החשמל (מטופל ע”י הלשכה).

דרישות משרד הכלכלה להגשת בקשה לרישיון חשמלאי בודק סוג 3 (לא חלק מהקורס – אלא כל מהנדס באופן עצמאי)
נוכחות כוללת בשלושים (30), בדיקות בשטח תחת פיקוח של בודק מוסמך סוג 3 לפחות. מתוכם ביצוע בפועל של 10 בדיקות

על המרצה

אינג’ אריאל סגל – מהנדס חשמל, בעל רישיון חשמלאי בודק סוג 3. בעל ניסיון רב בהדרכה, בייעוץ ובבדיקת מתקני חשמל ויו”ר איגוד מהנדסי חשמל בלשכת המהנדסים והאדריכלים

כללי

 • הקורס הינו מהווה הכנה ראויה למבחן ההסמכה מטעם משרד העבודה.
 • תנאי קבלה – מבקשי רישיון חשמלאי בודק סוג 3 חייבים לעמוד בתנאי הקבלה כפי שנקבעו ע”י משרד העבודה, ובהתאם להנחיות הממונה לענייני החשמל והוועדה המייעצת לחשמל באגף בכיר להכשרה ולפיתוח כ”א.
 • נוכחות בקורס – קיימת חובת נוכחות של 100% משעות הלימוד. הגשה לבחינה הסופית מחייבת נוכחות מעל 80% משעות הלימוד בקורס (מותרת היעדרות של עד  20% מסיבות מילואים, מחלה, או אבל-בהצגת אישורים) השתתפות בשעורים המעשיים (שיעורי הבוקר) הינם חובה.
 • בחינות גמר – הבחינה תיערך ע”י מחלקת הבחינות של האגף בתיאום עם הוועדה המייעצת לחשמל.
 • תעודת גמר לזכאים בקורס אינה רישיון –את תעודת סיום הקורס מגישים למשרד העבודה בעת בקשת רישיון בודק. למשרד העבודה הסמכות הבלעדית לתת את הרישיון. בכל מקרה, קבלת הרישיון מותנית בעמידה בתנאי ועדה מטעם משרד העבודה ואינה באחריות לשכת המהנדסים.
 • גמול השתלמות – הקורס אינו בפיקוח של משרד החינוך, עם זאת, עפ”י הסדר מיוחד בין אגף בכיר להכשרה ולפיתוח כח אדם (להלן האגף) במשרד התעשייה המסחר והתעסוקה (בעבר במשרד העבודה והרווחה) לבין משרדי החינוך והממונה על השכר במשרד האוצר, סוכם כי בעלי תעודת גמר או תעודת השתלמות רשמית בקורסי הכשרה והשתלמות מקצועית שהאגף מקיים ושתנאי קבלה נקבעו ל – 10 או ל- 11 שנות לימוד לפחות, זכאים לגמול השתלמות בהתאם להסכמים עם האיגוד המקצועי הרלוונטי וכללים שנקבעו ע”י הוועדה. הסכם זה תקף לעובדים במגזר הציבורי בלבד. כאמור, מדובר רק באותם קורסים שהאגף מקיים עפ”י תוכנית לימודים רשמית, עם פיקוח מקצועי ומנהלי, בחינות פנימיות וחיצוניות, וכו’ וכאשר מוצגת תעודה רשמית חתומה ע”י מורשה חתימה מטעם משרד העבודה בלבד! הסדר זה נועד לחסוך את הפניות הפרטניות של בתי הספר שבפיקוח האגף וכן פיקוח כפול על אותם מוסדות.

הבהרות

 1. קורסים אלה חייבים להתבצע בהתאם לנהלי הוועדה במשרד החינוך.
 2. מודגש כי יש לאשר אך ורק תעודות של משרד הכלכלה – האגף הבכיר להכשרה ופיתוח כ”א – החתומים על יד הממונים ושאר מורשי החתימה כמפורט בחוזר הממונה על השכר והסכמי עבודה, מיום ה-18 בנובמבר 2008, חוזר הע-כללי עדכון 2008-1-43.
 • תשלום

מחיר הבחינה מטעם משרד העבודה הינו כ – 145 ₪ (לא כלול בעלות הקורס).

בכל מקרה, קבלת הרישיון מותנית בעמידה בתנאי ועדה מטעם משרד העבודה ואינה באחריות לשכת המהנדסים.

נושאי הלימוד

לקבלת תכנית לימודים ומידע מלא, מלאו את הפרטים

טופס התעניינות קורס בוקר חשמלאי בודק סוג 3
קבלת מידע ועדכונים מלשכת המהנדסים

פעילויות נוספות מומלצות עבורך

קורס תכנון ובדיקות מערכות חשמל במתח גבוה

קורס תכנון ובדיקות מתקני חשמל במתח נמוך, מתקני פיקוד ובקרה

סדנת הכנה לוועדת רישיונות חשמל בתל אביב

קורס בודקי מתקנים פוטו וולטאיים

סדרת סדנאות מומחה – בדיקות מתקדמות במתקני חשמל

סדנת שנאים גדולים במתח עליון

ליצירת קשר

מחלקת ייעוץ ורישום
Fax: 03-5272496
education@aeai.org.il