קורס חשמלאי בודק סוג 3

06.11.19 עד 02.09.20
ימי רביעי, בין השעות 16:30-20:30
הוסף אירוע זה ליומן 11/06/2019 11/06/2019 קורס חשמלאי בודק סוג 3

קורס חשמלאי בודק מאפשר לבעלי רישיון חשמלאי מהנדס, לקבל רישיון חשמלאי בודק סוג 3.
הקורס מעניק למשתתפים ידע בשלבי התכנון והבדיקה של מתקני מתח גבוה ומתח נמוך.

תעודת גמר מוכרת לגמול השתלמות*

רחלי פפיסמדוב racheli@aeai.org.il true

בית המהנדס
רח’ דיזנגוף 200, תל אביב
להסבר הגעה

חניון צמוד בתשלום ברח’ ארלוזורוב 17

מחירים בהתאם לזכאויות

מתעניינים? לפרטים נוספים

רחלי פפיסמדוב
03-5205811

racheli@aeai.org.il

אגודת חשמל
הדפס אירוע

קורס חשמלאי בודק מאפשר לבעלי רישיון חשמלאי מהנדס, לקבל רישיון חשמלאי בודק סוג 3.
הקורס מעניק למשתתפים ידע בשלבי התכנון והבדיקה של מתקני מתח גבוה ומתח נמוך.

תעודת גמר מוכרת לגמול השתלמות*

גמול השתלמות למהנדסיםפיתוח הנדסי-טכנולוגיקורסי חשמלקורסים והסמכותנובמבר 2019

אודות ומטרות

אודות קורס חשמלאי בודק

לשכת המהנדסים והאדריכלים מכינה ומביאה לציבור המהנדסים, ההנדסאים והטכנאים את מירב העדכונים המקצועיים והטכנולוגיים, על מנת לשפר את הרמה המקצועית והטכנית של ציבור זה.

מטרות קורס חשמלאי בודק

יעדי הקורס וההישגים המצופים של המשתלמים בסיום קורס חשמלאי בודק במונחי ידע:

 • המשתתפים יוכלו לגשת לבחינה לקראת רישיון בודק סוג 3 של משרד הכלכלה. (בכפוף לעמידה בקריטריונים)
 • המשתתפים ידעו את שלבי התכנון והבדיקה של מתקני מתח גבוה ומתח נמוך
 • המשתתפים יכירו את דרישות חוק החשמל ותקנותיו בנושאים: מערך ההגנות בפני חשמול, העמסת מוליכים, גנראטורים ומערכות אל פסק, מובילים, הארקות, כבלים

קהל היעד

מהנדסי חשמל המבקשים רישיון חשמלאי בודק 3 ו/או מהנדסים בעלי רישיון חשמלאי בודק 3 המעוניינים להעשיר ולרענן את הידע

דרישות קדם

 • דיפלומה מוכרת של מהנדס חשמל הרשום במדור חשמל בפנקס המהנדסים.
 • בעל רישיון מסוג חשמלאי מהנדס.
 • וותק מוכח של שנה אחת במקצוע כחשמלאי מהנדס.
 • הפניה של המנהל לענייני החשמל (מטופל ע”י הלשכה).

דרישות משרד הכלכלה להגשת בקשה לרישיון חשמלאי בודק סוג 3 (לא חלק מהקורס – אלא כל מהנדס באופן עצמאי)
נוכחות כוללת בשלושים (30), בדיקות בשטח תחת פיקוח של בודק מוסמך סוג 3 לפחות. מתוכם ביצוע בפועל של 10 בדיקות

על המרצה

אינג’ אריאל סגל – מהנדס חשמל, בעל רישיון חשמלאי בודק סוג 3. בעל ניסיון רב בהדרכה, בייעוץ ובבדיקת מתקני חשמל ויו”ר אגודת מהנדסי חשמל בלשכת המהנדסים והאדריכלים

היקף הקורס ושעות לימוד

193 שעות לימוד אקדמיות (167 שעות עיוניות ו- 26 שעות עבודה מעשית)

שעות עבודה מעשיות יתקיימו במפעלים, התאריכים יתכן וישונו, ההגעה לשעורי העבודה המעשית הינה עצמאית והיא חובה במסגרת קורס

מידע כללי

 • הקורס הינו לעדכון ולריענון ואינו מהווה הכשרה או הסמכה מטעם משרד ממשלתי/מוסד כל שהוא.
 • תנאי קבלה – מבקשי רישיון חשמלאי בודק סוג 3 חייבים לעמוד בתנאי הקבלה כפי שנקבעו ע”י משרד העבודה, ובהתאם להנחיות הממונה לענייני החשמל והוועדה המייעצת לחשמל באגף בכיר להכשרה ולפיתוח כ”א.
 • נוכחות בקורס – קיימת חובת נוכחות של 100% משעות הלימוד. הגשה לבחינה הסופית מחייבת נוכחות מעל 85% משעות הלימוד בקורס (מותרת היעדרות של עד  15% מסיבות מילואים, מחלה, או אבל-בהצגת אישורים) השתתפות בשעורים המעשיים (שיעורי הבוקר) הינם חובה.
 • בחינות גמר – הבחינה תיערך ע”י מחלקת הבחינות של האגף בתיאום עם הוועדה המייעצת לחשמל.
 • תעודת גמר לזכאים בקורס אינה רישיון –את תעודת סיום הקורס מגישים למשרד העבודה בעת בקשת רישיון בודק. למשרד העבודה הסמכות הבלעדית לתת את הרישיון. בכל מקרה, קבלת הרישיון מותנית בעמידה בתנאי ועדה מטעם משרד העבודה ואינה באחריות לשכת המהנדסים.
 • גמול השתלמות – הקורס אינו בפיקוח של משרד החינוך, עם זאת, עפ”י הסדר מיוחד בין אגף בכיר להכשרה ולפיתוח כח אדם (להלן האגף) במשרד התעשייה המסחר והתעסוקה (בעבר במשרד העבודה והרווחה) לבין משרדי החינוך והממונה על השכר במשרד האוצר, סוכם כי בעלי תעודת גמר או תעודת השתלמות רשמית בקורסי הכשרה והשתלמות מקצועית שהאגף מקיים ושתנאי קבלה נקבעו ל – 10 או ל- 11 שנות לימוד לפחות, זכאים לגמול השתלמות בהתאם להסכמים עם האיגוד המקצועי הרלוונטי וכללים שנקבעו ע”י הוועדה. הסכם זה תקף לעובדים במגזר הציבורי בלבד. כאמור, מדובר רק באותם קורסים שהאגף מקיים עפ”י תוכנית לימודים רשמית, עם פיקוח מקצועי ומנהלי, בחינות פנימיות וחיצוניות, וכו’ וכאשר מוצגת תעודה רשמית חתומה ע”י מורשה חתימה מטעם משרד העבודה בלבד! הסדר זה נועד לחסוך את הפניות הפרטניות של בתי הספר שבפיקוח האגף וכן פיקוח כפול על אותם מוסדות.
  הבהרות
 • קורסים אלה חייבים להתבצע בהתאם לנהלי הוועדה במשרד החינוך.
 • מודגש כי יש לאשר אך ורק תעודות של משרד הכלכלה – האגף הבכיר להכשרה ופיתוח כ”א – החתומים על יד הממונים ושאר מורשי החתימה כמפורט בחוזר הממונה על השכר והסכמי עבודה, מיום ה-18 בנובמבר 2008, חוזר הע-כללי עדכון 2008-1-43.
 • מחיר הבחינה מטעם משרד העבודה הינו כ – 145 ₪ (לא כלול בעלות הקורס).
  בכל מקרה, קבלת הרישיון מותנית בעמידה בתנאי ועדה מטעם משרד העבודה ואינה באחריות לשכת המהנדסים.
 • ההרצאות ילוו במצגות
 • כל משתתף יקבל חומר נלווה מודפס
 • פתיחת הקורס מותנת במינימום נרשמים

תעודה

בסיום קורס חשמלאי בודק סוג 3, העוברים בהצלחה את מבחן הגמר, יקבלו תעודת גמר של משרד העבודה.
עם התעודה ניגשים למשרד העבודה אשר לו הסמכות הבלעדית לתת את הרישיון. בכל מקרה, קבלת הרישיון מותנית בעמידה בתנאי ועדה מטעם משרד העבודה ואינה באחריות לשכת המהנדסים

נושאי הלימוד

 • חוק החשמל
 • שלבים מקדימים בתכנון מתקן חשמלי
 • שלבים ראשוניים בתכנון מתקן חשמלי
 • העמסת מוליכים
 • גנרטורים ומערכות אל פסק
 • איכות החשמל
 • תכנון מתקני חשמל
 • מכשירי מדידה
 • מערך הגנה בפני חישמול ובדיקתו
 • ביקורת מובילים ומוליכים
 • הארקות במתקני חשמל ובדיקתם
 • חישוב זרמי קצר במתקני חשמל
 • תהליך בדיקת מתקן מתח נמוך
 • בטיחות בבדיקת מתקני חשמל
 • בדיקת מעגלים סופיים
 • עבודה מעשית במעבדת חשמל
 • מבנה רשת מתח גבוה
 • תחנות משנה
 • מתקני לקוחות במתח גבוה
 • בדיקת מתקני לקוחות במתח גבוה
 • הגנת מתקני מתח גבוה בפני עומס יתר וזרם קצר
 • אמצעי מיתוג ואבטחה במתח גבוה
 • ציוד למיתוג מתח גבוה דרישות טכניות
 • היבטים טכניים בחיבור יצרנים פרטיים לרשת החשמל
 • מבנה כבלים למתח גבוה
 • התקנת כבלים למתח גבוה
 • עבודת שנאים במקביל
 • הארקות מתקני מתח גבוה
 • עבודה בגובה

* ייתכנו שינויים בתכנית הלימודים והמרצים

להרשמה

פעילויות נוספות מומלצות עבורך

קורס תכנון ובדיקות מערכות חשמל במתח גבוה

קורס תכנון ובדיקות מתקני חשמל במתח נמוך, מתקני פיקוד ובקרה

סדנת הכנה לוועדת רישיונות חשמל בחיפה

סדנת הכנה לוועדת רישיונות חשמל בתל אביב

ליצירת קשר

רחלי פפיסמדוב
רכזת הדרכה ושיווק
טלפון: 03-5205811
פקס: 03-5272496
racheli@aeai.org.il