AEAI Connect

AEAI Connect מעניק למהנדסים, אנשי טכנולוגיה, יזמים וסטודנטים כלים למצוא את הנתיב המתאים להם ולסייע בהשתלבות בתעשייה ובקידומם האישי והמקצועי.