איגוד אלקטרוניקה

איגוד אלקטרוניקה בשלכת המהנדסים מזמין אתכם להתעדכן בכלל האירועים בתחום.