מושב חשמל סטטי והגנה בפני פיצוץ - במסגרת כנס מכשור אוטומציה ובקרה - 2017

4 בספטמבר 2017

פורום חשמל סטטי של לשכת המהנדסים והאדריכלים ערך מושב בנושא חשמל סטטי והגנה בפני פיצוץ, בכנס מכשור אוטומציה ובקרה  שנערך מטעם חברת מירב דסקלו הפקות בע"מ. בהרצאות המושב נסקרו התקנים וההנחיות לפיהם נדרש ממפעל לקיים ולהציג מסמך סקר סיכוני חשמל סטטי, השיטות והתכולה הטכנית של סקר כזה הלכה למעשה והתרומה שיש לסקר זה בעיני ההנהלה של המפעל.  

על הכנס

תקציר: הסיכון העיקרי והמוכר של תופעת החשמל הסטטי הוא הצתה של חומרים דליקים, המשמשים כחומרי גלם ועזר במפעלי התעשייה. הקושי למנוע את הסיכון הזה, נובע מכך שלתופעה אין מאפיינים שניתן לזהות באמצעות החושים האנושיים. אדרבא, איתור של מאפיינים אלה מחייב שימוש באמצעים טכניים מורכבים והינו משימה שמחייבת שימוש במיכשור מיוחד באמצעות מהנדס בעל ניסיון והכשרה שמומחה בתחום זה.

כחלק מההתמודדות עם הסיכונים שהתופעה גורמת במפעלי התעשייה, נכתבו בעשרות השנים האחרונות בעולם תקנים ומסמכים טכניים המציגים שיטות והנחיות למיזעור הסיכונים, כגון  IEC,  NFPA 77  ו- 60079-32 , אולם המידע הטכני הזה כמו גם ממצאי מחקרים רבים, מובאים בשפה מקצועית שהבנתה מחייבת כישורים והשכלה בתחומי הפיסיקה וההנדסה, ולכן נגישותם מצומצמת בעיקר למומחים.

זיהוי סיכונים, איתור הגורמים שלהם והתאמת אמצעי הגנה, הם עבודה מורכבת המחייבת ביצוע תהליך קפדני בו משולבים מדידות פיסיקליות עבדתיות ובשטח המפעל, בדיקות של החומרים והציוד התהליכי, ניתוח אלקטרוסטטי של תהליכי העבודה, והשוואה של הממצאים עם ערכי סף המוצגים בתקנים. תהליך זה נקרא “סקר סיכוני חשמל סטטי”.

במדינת ישראל קיימות הנחיות המחייבות מפעלי תעשייה בתחומים שונים, לבצע “סקר סיכוני חשמל סטטי” באמצעות גורם מומחה. המשרד להגנת הסביבה, הנציבות הארצית לכיבוי והצלה, ולעיתים גם חברות ביטוח, דורשים כיום ממפעלים להציג מסמך “סקר סיכוני חשמל סטטי” לצורך מתן היתר רעלים, רישיון עסק או פוליסת ביטוח למפעל. מפעלים רבים בישראל אינם יודעים כיצד לקדם סקר כזה, וכיצד למצות את יתרונותיו להגברת הבטיחות ולחיסכון כספי.

תוכנית

מצגות