ערב עיון בנושא סיכוני חשמל סטטי בנוזלים ואבקות - 2014

8 באפריל 2014

ההרצאות בערב העיון עסקו  הן בסיכוני החשמל הסטטי באבקות: סיכוני אש ונפיצות באבקות,  סוגי סיכון עיקריים בפיצוץ אבק,  לסקר סיכונים באבקות הורדת הסיכון בראיה הנדסית והן בסיכוני החשמל הסטטי בנוזלים: מוליכות חשמלית, טיפול בנוזלים, גישור והארקת מכלים, הגבלת קצב/ספיקה מהירות המילוי, מיכלים שונים, מסננים, דיגום ומדידת גובה נוזל במכלים, צנרת לסוגיה, מתקנים תהליכים ועוד.  

כנסים סדנאות וימי עיון

תוכנית

מצגות