2012 - יום עיון בנושא סיכוני חשמל סטטי בתעשיה

יום רביעי, 9 במאי 2012

יום עיון בנושא סיכוני חשמל סטטי בתעשיה    

כנסים סדנאות וימי עיון

תוכנית

מצגות