יום עיון בנושא חדשנות בדלקים והשפעתם על הסביבה

19 בדצמבר 2018, בית המהנדס, תל-אביב

המגמה העולמית לעבור לאנרגיה מתחדשת אשר מפחיתה את הפגיעה בסביבה ובראש ובראשונה בבריאות האוכלוסייה, מעודדת מחקרים אשר נערכים בישראל ובעולם כולו.      

על יום העיון

 

יום העיון עסק במגמות העכשוויות של תחליפי דלקים המיועדים להקטין את הנזק האקולוגי ובמהלכו במהלכו הוצגו מחקרים חדשניים העוסקים הן בתחליפים והן בהתמודדות עם אתגרים כגון יצור, שינוע, אחסון וניצול.

תוכנית יום העיון

תקצירי הרצאות

מצגות

תמונות מיום העיון