קורס טכנולוגיות הריתוך בקשת חשמלית - ריתוך למהנדסים

29.07.19

המכללה לריתוך
רח’ חיל השריון 84, תל אביב

למפת האזור 

תאריכים ודמי השתתפות בהתאם לזכאויות
יפורסמו בהמשך

לפרטים נוספים

רויטל לוי
03-5205808
education@aeai.org.il

אגודת מכונות
הדפס אירוע

לשכת המהנדסים והאדריכלים מכינה ומביאה לציבור המהנדסים את מירב העדכונים המקצועיים והטכנולוגיים, על מנת לשפר את הרמה המקצועית והטכנית של ציבור זה.

הקורס יעסוק במגוון שיטות ריתוך בקשת חשמלית, היכרות עם התנהגות החומרים שונים ויעניק למשתתפים התנסות מעשית רחבה.

תעודת גמר מוכרת לגמול השתלמות*

שת"פ

לוגו המכללה לריתוך

 

 

 

 

 

אודות ומטרות הקורס

אודות הקורס
לשכת המהנדסים והאדריכלים מכינה ומביאה לציבור המהנדסים את מירב העדכונים המקצועיים והטכנולוגיים, על מנת לשפר את הרמה המקצועית והטכנית של ציבור זה.
הקורס יעסוק במגוון שיטות ריתוך בקשת חשמלית, היכרות עם התנהגות החומרים שונים ויעניק למשתתפים התנסות מעשית רחבה.

מטרות הקורס
יעדי הקורס וההישגים המצופים של המשתלמים הסוף הקורס במונחי ידע:

 • הבנה מעמיקה מעולמו ומגבלות העבודה של הרתך המבצע
 • שיפור סנכרון העבודה בין המחלקות השונות בארגון
 • סגירת פערי ידע בקרב מהנדסים מתוך שילוב בין הדרכה עיונית למעשית

קהל היעד

מהנדסים בתחום המכני מעולמות התכנון, הניהול, הפיקוח וכל תחום בוא עולמם משיק לפעילות ריתוך

דרישת קדם

מהנדס בתחום המכני

על המרצה

מהנדס עדי עציץ, עו”ד – מפקח ריתוך מוסמך, יו”ר הוועדה הלאומית לריתוך

מהנדס עמי אדר – מפקח ריתוך מוסמך, ממונה בטיחות בעבודה, המנהל המקצועי של המכללה לריתוך

כללי

 • הקורס הנו לעדכון ולרענון ואינו מהווה הכשרה או הסמכה מטעם משרד ממשלתי/מוסד כל שהוא.
 • סה”כ 56 שעות אקדמיות – 21 שעות עיוניות ו- 35 שעות לימוד מעשי
 • שעות לימוד עיוניות ומעשיות הן חובה במסגרת הקורס
 • קיימת חובת נוכחות של 100% משעות הלימוד
 • כל משתתף יקבל את המדריך השלם של יצחק נוימן, בהוצאת קבוצת זיקה
 • למבקשי תעודת השתלמות – טכנולוגיות הריתוך בקשת חשמלית חובה לעמוד בתנאי הקבלה כפי שנקבעו על ידי משרד העבודה והרווחה, באגף בכיר להכשרה ולפיתוח כ”א. חובת נוכחות מעל 85% משעות הלימוד בקורס (היעדרות של 15% מיוחסת למילואים, מחלה, אבל-בהצגת אישורים) השתתפות בשעורים המעשיים הינם חובה וכן מעבר בהצלחה של הבחינה המעשית וקבלת תעודת הסמכה בריתוך חשמלי באלקטרודה מצופה מסוג 1F במסגרת הקורס.
 • *גמול השתלמות – הקורס אינו בפיקוח של משרד החינוך, עם זאת, עפ”י הסדר מיוחד בין אגף בכיר להכשרה ולפיתוח כח אדם (להלן האגף ) במשרד העבודה והרווחה לבין משרדי החינוך והממונה על השכר במשרד האוצר, סוכם כי בעלי תעודת גמר או תעודת השתלמות רשמית בקורסי הכשרה והשתלמות מקצועית שהאגף מקיים ושתנאי קבלה נקבעו ל – 10 או ל- 11 שנות לימוד לפחות, זכאים לגמול השתלמות בהתאם להסכמים עם האיגוד המקצועי הרלוונטי וכללים שנקבעו ע”י הוועדה. הסכם זה תקף לעובדים במגזר הציבורי בלבד. כאמור, מדובר רק באותם קורסים שהאגף מקיים עפ”י תוכנית לימודים רשמית, עם פיקוח מקצועי ומנהלי, בחינות פנימיות וחיצוניות, וכו’ וכאשר מוצגת תעודה רשמית חתומה ע”י מורשה חתימה מטעם משרד הכלכלה בלבד! הסדר זה נועד לחסוך את הפניות הפרטניות של בתי הספר שבפיקוח האגף וכן פיקוח כפול על אותם מוסדות
 • הבהרות –
  1. קורס זה חייב להתבצע בהתאם לנהלי הוועדה במשרד החינוך
  2. מודגש כי יש לאשר אך ורק תעודות של משרד העבודה והרווחה – האגף הבכיר להכשרה ופיתוח כ”א – החתומים על יד הממונים ושאר מורשי החתימה כמפורט בחוזר הממונה על השכר והסכמי עבודה, מיום ה-18 בנובמבר 2008, חוזר הע-כללי עדכון 2008-1-43

   

 • תשלום – עלות הבחינה כלולה במחיר הקורס
 • בכל מקרה, קבלת תעודת ההשתלמות מותנית בעמידה בתנאי ועדה מטעם משרד העבודה והרווחה ואינה באחריות לשכת המהנדסים או המכללה לריתוך
 • יש חובת הגעה בנעלי עבודה עם כיפת ברזל
 • למשתתפים תחולק ארוחת צהריים קלה
 • פתיחת הקורס מותנת במינימום נרשמים
 • יש לוודא כי הרשמתך לקורס נקלטה
 • הודעות ביטול תתקבלנה בכתב עד שלושה שבועות לפני יום האירוע. ביטול לאחר המועד יחויב במלוא דמי ההשתתפות

נושאי לימוד

מספר המפגשתאריך המפגששעות המפגששעות לימודשעות לנושאנושא המפגששם המרצה
109:00-16:152 עיוני2הכרת טכנולוגיות ריתוךעדי עציץ
2 עיוני2סוגי ריתוך:

FCAW, GTAW, GMAW, SMAW

עדי עציץ
2 עיוני2 (מתוך 6)סוגי פגמים ואי רציפויותעדי עציץ
2 עיוני2תקנים להסמכת רתכים:

אירופאי , אמריקאי, ISO

עדי עציץ
209:00-16:152 עיוני2קריאת שרטוט
-סימני ריתוך תקניים
-קריאת שרטוטי הרכבה
-חישובי חוזק ותמחור
עמי אדר
2 עיוני3חומרים: תכונות וטיפול תרמיעמי אדר
1 עיוניעמי אדר
1 עיוני1רתיכותעמי אדר
2 עיוני2הבטחת איכות בריתוךעמי אדר
309:00-16:154 מעשי4 (מתוך 6)סוגי פגמים ואי רציפויותיצחק סיגורה
4 מעשי12ריתוך באלקטרודה מצופהיצחק סיגורה
409:00-16:158 מעשייצחק סיגורה
509:00-16:154 מעשי4ריתוך MIG בגיבוי גז 2COיצחק סיגורה
4 מעשי8ריתוך TIG בגיבוי גז ארגוןיצחק סיגורה
609:00-16:154 מעשייצחק סיגורה
4 מעשי4חיתוך להבהיצחק סיגורה
709:00-16:153 מעשי3תרגול מעשי – כשלים בריתוךיצחק סיגורה
1 עיוני1בטיחות כללית בעבודות ריתוךעמי אדר
4 עיוני4הדרכה לעבודה בגובהאיריס גנון

 * יתכנו שינויים בתכנית הלימודים או במרצים

ליצירת קשר

לימור שרעבי
מנהלת תפעול ולוגיסטיקה
טלפון: 03-5205805
פקס: 03-5272496
limor@aeai.org.il