קורס רענון מורחב למפקחי איכות בריתוך

25.04.18 עד 08.08.18
ימי רביעי, בין השעות 08:30-16:00
הוסף אירוע זה ליומן 04/25/2018 04/25/2018 קורס רענון מורחב למפקחי איכות בריתוך

קורס זה נותן למשתתפים את הכלים והידע להתמודד עם הדרישות ממפקח ריתוך בבואו לפקח על פרויקטים שונים בתחומי הריתוך. הקורס מאפשר לעוסקים בפיקוח על הריתוך להשלים את ידיעותיהם בנושאי פיקוח האיכות ופיקוח עבודות ריתוך, להתעדכן בדרישות ובתקנים המחייבים, ולהתכונן למבחן ההסמכה בנושא.

לוי רויטל education@aeai.org.il true

בית המהנדס
רח’ דיזנגוף 200, תל אביב
להסבר הגעה

דמי השתתפות בהתאם לזכאויות
המפורטות מטה

אגודת מכונות
הוועדה הלאומית לריתוך
הדפס אירוע

קורס זה נותן למשתתפים את הכלים והידע להתמודד עם הדרישות ממפקח ריתוך בבואו לפקח על פרויקטים שונים בתחומי הריתוך. הקורס מאפשר לעוסקים בפיקוח על הריתוך להשלים את ידיעותיהם בנושאי פיקוח האיכות ופיקוח עבודות ריתוך, להתעדכן בדרישות ובתקנים המחייבים, ולהתכונן למבחן ההסמכה בנושא.

קורסים והסמכות

אודות הקורס

קורס זה נותן למשתתפים את הכלים והידע להתמודד עם הדרישות ממפקח ריתוך במאה ה 21 בבואו לפקח על פרויקטים שונים בתחומי הריתוך. הקורס מאפשר לעוסקים בפיקוח על הריתוך להשלים את ידיעותיהם בנושאי פיקוח האיכות ופיקוח עבודות ריתוך, להתעדכן בדרישות ובתקנים המחייבים, ולהתכונן למבחן ההסמכה בנושא. הקורס כולל שיעורים תאורטיים ומעשיים.

מסיימי הקורס העומדים בדרישות הקבלה למבחן יוכלו (אך אינם חייבים) לגשת למבחן הסמכה של AWS במועדים שיפורסמו בנפרד.

חשוב לציין כי הקורס אינו הבסיס הלימודי היחיד למבחנים והנו לרענון בלבד

דרישות קדם

 • בוגר בית ספר תיכון עם חמש שנות ניסיון בתפקיד מעשי הקשור ישירות לייצור מכלולים מרותכים לפי תקנים לאומיים או בינלאומיים, בתחום התכנון, הייצור, הבניה או הבדיקה
 • תעודה בתחום ההנדסה, טכנאי, הנדסאי, B.Sc או M.Sc. מצמצמת את תקופת הניסיון לשלוש שנים
 • שליטה טובה באנגלית טכנית בתחום הריתוך; המבחן כולל שאלות מתקן – 1.1 AWS D (המבחן עם ספר פתוח)
 • ראיה תקינה על פי דרישות התקן
 • המשתתף יגיש עם טופסי ההרשמה, תעודות ומסמכים המאשרים את עמידת המועמד בדרישות הנ”ל
 • למסיימי המבחן בהצלחה תוענק תעודה המוכרת על-ידי הארגון האמריקאי לריתוך- AWS

המרצים

מומחים בתחום הריתוך מהמובילים בארץ, חברי הוועדה הלאומית לריתוך בלשכת המהנדסים, האדריכלים והאקדמאים במקצועות הטכנולוגיים בישראל.

מרכז הקורס – עמיחי פסח, חבר הוועדה הלאומית לריתוך

כללי

 • הקורס הנו לעדכון ולרענון ואינו מהווה הכשרה או הסמכה מטעם משרד ממשלתי/מוסד כל שהוא
 • קיימת חובת נוכחות של 100% משעות הלימוד
 • סה”כ 144 שעות אקדמיות, 18 מפגשים של 8 שעות אקדמאיות
 • הקורס יתקיים ביום ד’, בין השעות: 08:30-16:00
 • ההרצאות ילוו במצגות
 • כל משתתף יקבל חומר נלווה מודפס
 • למשתתפי הקורס תחולק ספרות מקצועית ותקנים מתאימים (שווה ערך ל 500 $)
 • פתיחת הקורס מותנת במינימום נרשמים
 • למשתתפים תחולק ארוחת צהריים קלה
 • הודעות ביטול תתקבלנה בכתב עד שלושה שבועות לפני יום האירוע. ביטול לאחר המועד יחויב במלוא דמי ההשתתפות

נושאי הלימוד

מפגש תאריך שעות מרצה נושאים
1 25/4/18 בוקר עדין שטרן פתיחה -מבוא למטלורגיה מבנה החומר ומתכת
אחה”צ עדי עציץ תהליכי ריתוך, סיקור כללי
2 2/5/18 בוקר שמואל אריאלי מבוא למטלורגיה טיפול תרמי וסוגי פלדות , קורוזיה
אחה”צ יצחק נוימן מכונות ריתוך, ריתוך באלקטרודה מצופה SMAW
3 9/5/18 בוקר עדין שטרן מטלורגיה דיאגרמות פאזות ברזל פחמן TTT
אחה”צ יצחק נוימן ריתוך בקשת מוגנת בגז GMAW FCAW
4 16/5/18 בוקר גברי כהן תכונות ובדיקות מכאניות של פלדות- חלוקת חומרים ע”פ קבוצות- תעודות גמר
אחה”צ ג’קי בן דיין ריתוך בקשת טונגסטן GTAW ובקשת חסויה  STUD welding ,SAW דרישות AWS D1.1
5 23/5/18 בוקר חיים דאון התקן האמריקאי AWD D1.1: מבנה התקן ודרכי ההתמצאות בו
אחה”צ שרגא ירון התקן האמריקאי AWD D1.1: פרק 2
6 30/5/18 בוקר שרגא ירון התקן האמריקאי AWD D1.1: פרק 3
אחה”צ שרגא ירון התקן האמריקאי AWD D1.1: פרק 3
7 6/6/18 בוקר חיים דאון התקן האמריקאי AWD D1.1: פרק 4
אחה”צ חיים דאון התקן האמריקאי AWD D1.1: פרק 4
8 13/6/18 בוקר עדי עציץ התקן האמריקאי AWD D1.1: פרק 5
אחה”צ עדי עציץ התקן האמריקאי AWD D1.1: פרק 5
9 20/6/18 בוקר יוסי שואף פגמים בריתוכים: סוגי פגמים, סיבות ודרכי מניעה, גילוי ותיקון
אחה”צ עדי עציץ שירטוט סימני ריתוך על פי AWS ועל פי ISO
10 27/6/18 בוקר מרכז ההכשרות סדנת ריתוך במרכז ההכשרות
אחה”צ מרכז ההכשרות סדנת ריתוך במרכז ההכשרות
11 4/7/18 בוקר חיים דאון התקן האמריקאי AWD D1.1: פרק 9
אחה”צ עדי עציץ התפקיד של המפקח ריתוך אחריות המפקח והקוד האתי
12 11/7/18 בוקר עמיחי פסח התקן האמריקאי AWD D1.1: פרק 6 בדיקות לא הורסות-

יתקיים בחברת מורקס

אחה”צ עמיחי פסח סיור במעבדת בדיקות לא הורסות
13 18/7/18 בוקר אמנון בר יוסף בטיחות בריתוך + עבודת המפקח
אחה”צ יצחק נוימן טיפולים תרמיים +מאמצים שיוריים ומעוותים בריתוך
14 23/7/18

יום ב’

בוקר עדי עציץ פגמים בריתוכים: הגדרת פגמים על פי תקן ISO 6520 וחומרתם על פי ISO 5817 ו  AWS D1.1
אחה”צ ג’קי בן דיין הכרת התקן ISO 3834
15 25/7/18 בוקר ג’קי בן דיין תקינה Codes and specifications  –  ASME  API  ANSI ASNT  MS
אחה”צ ג’קי בן דיין תרגול ביצוע וכתיבה Welder qualification WPS WPQR test records
16 30/7/18

יום ב’

בוקר ביקור במעבדת חומרים- יפורסם בהמשך
אחה”צ ביקור במפעל- יפורסם בהמשך
17 1/8/18 בוקר חיים דאון תרגול מבחן התקן
אחה”צ חיים דאון תרגול מבחן התקן
18 8/8/18 בוקר תרגול מבחן כללי
אחה”צ תרגול מבחן כללי

דמי השתתפות

סטטוס מחיר מלא כוכבים מלגת קרן ידע סה”כ לתשלום לאחר ניצול
חבר לשכה(1) + כוכבים(2) + קרן ידע(3) 9,900 450 3,500 5,950
חבר לשכה(1) / ארגונים(6) + קרן ידע(3) 9,900 3,500 6,400
חבר לשכה(1) + כוכבים(2) 9,900 600 9,300
חבר ארגונים(6) 9,900 9,900
מחיר מלא + קרן ידע(3) 11,400 3,500 7,900
מחיר מלא 11,400 11,400

 

 1. חבר לשכה הינו חבר המשלם דמי חבר ישירות ללשכת המהנדסים האדריכלים והאקדמאים במקצועות הטכנולוגיים בישראל
 2. ניצול כוכבים לחבר לשכה אשר שמר על רצף החברות בלשכה ובכרטיסו יתרת כוכבים
 3. חבר קרן ידע הינו אדם המופיע כעמית פעיל ברישומי קרן ידע הנדסי אקדמי (אישור המלגה כפוף לאישור קרן ידע / ולקריטריונים הנהוגים בקרן ידע ובלשכת המהנדסים)
 4. חבר לשכה במעמד סטודנט – שנה ג’ / ד’ שביצע רישום בלשכת המהנדסים והציג אישור לימודים
 5. חבר לשכה במעמד בוגר – שנתיים ראשונות עוקבות ליום סיום הלימודים שביצע רישום בלשכת המהנדסים והציג דיפלומה
 6. חבר ארגונים הנו חבר איגוד בנייה ותשתיות / חבר עמותת האדריכלים / חבר האגודה הישראלית לתאורה (יש לצרף אישור חברות בתוקף)

פרטי איש קשר של הפעילות

לוי רויטל
רכזת הדרכה ושיווק
טלפון: 03-5205808
פקס: 03-5272496
education@aeai.org.il