קורס רענון מורחב למפקחי איכות בריתוך

בית המהנדס
רח’ דיזנגוף 200, תל אביב
להסבר הגעה

תאריכים ודמי השתתפות בהתאם לזכאויות
יפורסמו בהמשך

לפרטים נוספים

רויטל לוי
03-5205808
education@aeai.org.il

אגודת מכונות
הוועדה הלאומית לריתוך
הדפס אירוע

קורס זה נותן למשתתפים את הכלים והידע להתמודד עם הדרישות ממפקח ריתוך בבואו לפקח על פרויקטים שונים בתחומי הריתוך. הקורס מאפשר לעוסקים בפיקוח על הריתוך להשלים את ידיעותיהם בנושאי פיקוח האיכות ופיקוח עבודות ריתוך, להתעדכן בדרישות ובתקנים המחייבים, ולהתכונן למבחן ההסמכה בנושא.

פיתוח הנדסי-טכנולוגיקורסים והסמכות

אודות הקורס

קורס זה נותן למשתתפים את הכלים והידע להתמודד עם הדרישות ממפקח ריתוך במאה ה 21 בבואו לפקח על פרויקטים שונים בתחומי הריתוך. הקורס מאפשר לעוסקים בפיקוח על הריתוך להשלים את ידיעותיהם בנושאי פיקוח האיכות ופיקוח עבודות ריתוך, להתעדכן בדרישות ובתקנים המחייבים, ולהתכונן למבחן ההסמכה בנושא. הקורס כולל שיעורים תאורטיים ומעשיים.

מסיימי הקורס העומדים בדרישות הקבלה למבחן יוכלו (אך אינם חייבים) לגשת למבחן הסמכה של AWS במועדים שיפורסמו בנפרד.

חשוב לציין כי הקורס אינו הבסיס הלימודי היחיד למבחנים והנו לרענון בלבד

דרישות קדם

 • בוגר בית ספר תיכון עם חמש שנות ניסיון בתפקיד מעשי הקשור ישירות לייצור מכלולים מרותכים לפי תקנים לאומיים או בינלאומיים, בתחום התכנון, הייצור, הבניה או הבדיקה
 • תעודה בתחום ההנדסה, טכנאי, הנדסאי, B.Sc או M.Sc. מצמצמת את תקופת הניסיון לשלוש שנים
 • שליטה טובה באנגלית טכנית בתחום הריתוך; המבחן כולל שאלות מתקן – 1.1 AWS D (המבחן עם ספר פתוח)
 • ראיה תקינה על פי דרישות התקן
 • המשתתף יגיש עם טופסי ההרשמה, תעודות ומסמכים המאשרים את עמידת המועמד בדרישות הנ”ל
 • למסיימי המבחן בהצלחה תוענק תעודה המוכרת על-ידי הארגון האמריקאי לריתוך- AWS

המרצים

מומחים בתחום הריתוך מהמובילים בארץ, חברי הוועדה הלאומית לריתוך בלשכת המהנדסים, האדריכלים והאקדמאים במקצועות הטכנולוגיים בישראל.

מרכז הקורס – עמיחי פסח, חבר הוועדה הלאומית לריתוך

כללי

 • הקורס הנו לעדכון ולרענון ואינו מהווה הכשרה או הסמכה מטעם משרד ממשלתי/מוסד כל שהוא
 • קיימת חובת נוכחות של 100% משעות הלימוד
 • סה”כ 144 שעות אקדמיות, 18 מפגשים של 8 שעות אקדמאיות
 • הקורס יתקיים ביום ד’, בין השעות: 08:30-16:00
 • ההרצאות ילוו במצגות
 • כל משתתף יקבל חומר נלווה מודפס
 • למשתתפי הקורס תחולק ספרות מקצועית ותקנים מתאימים (שווה ערך ל 500 $)
 • פתיחת הקורס מותנת במינימום נרשמים
 • למשתתפים תחולק ארוחת צהריים קלה
 • הודעות ביטול תתקבלנה בכתב עד שלושה שבועות לפני יום האירוע. ביטול לאחר המועד יחויב במלוא דמי ההשתתפות

נושאי הלימוד

מפגשנושאים
1פתיחה -מבוא למטלורגיה מבנה החומר ומתכת
תהליכי ריתוך, סיקור כללי
2מבוא למטלורגיה טיפול תרמי וסוגי פלדות , קורוזיה
מכונות ריתוך, ריתוך באלקטרודה מצופה SMAW
3מטלורגיה דיאגרמות פאזות ברזל פחמן TTT
ריתוך בקשת מוגנת בגז GMAW FCAW
4תכונות ובדיקות מכאניות של פלדות- חלוקת חומרים ע”פ קבוצות- תעודות גמר
ריתוך בקשת טונגסטן GTAW ובקשת חסויה  STUD welding ,SAW דרישות AWS D1.1
5התקן האמריקאי AWD D1.1: מבנה התקן ודרכי ההתמצאות בו
התקן האמריקאי AWD D1.1: פרק 2
6התקן האמריקאי AWD D1.1: פרק 3
7התקן האמריקאי AWD D1.1: פרק 4
8התקן האמריקאי AWD D1.1: פרק 5
9פגמים בריתוכים: סוגי פגמים, סיבות ודרכי מניעה, גילוי ותיקון
שירטוט סימני ריתוך על פי AWS ועל פי ISO
10סדנת ריתוך במרכז ההכשרות
11התקן האמריקאי AWD D1.1: פרק 9
התפקיד של המפקח ריתוך אחריות המפקח והקוד האתי
12התקן האמריקאי AWD D1.1: פרק 6 בדיקות לא הורסות
סיור במעבדת בדיקות לא הורסות
13בטיחות בריתוך + עבודת המפקח
טיפולים תרמיים +מאמצים שיוריים ומעוותים בריתוך
14פגמים בריתוכים: הגדרת פגמים על פי תקן ISO 6520 וחומרתם על פי ISO 5817 ו  AWS D1.1
הכרת התקן ISO 3834
15תקינה Codes and specifications  –  ASME  API  ANSI ASNT  MS
תרגול ביצוע וכתיבה Welder qualification WPS WPQR test records
16ביקור במעבדת חומרים
17תרגול מבחן התקן
18תרגול מבחן כללי

פרטי איש קשר של הפעילות

לוי רויטל
רכזת הדרכה ושיווק
טלפון: 03-5205808
פקס: 03-5272496
education@aeai.org.il