הכנס הלאומי ה-2 לבטיחות במעבדות מחקר ופיתוח

22.06.23 עד 22.06.23
יום חמישי, בין השעות 08:30-16:00

קמפוס אינטל פתח-תקוה | רחוב השפלה 18, פתח-תקווה

 

איגוד בטיחות
הדפס אירוע

האיגוד הישראלי להנדסת בטיחות בלשכת המהנדסים, מזמין אתכם לכנס הלאומי ה-2 לבטיחות במעבדות מחקר ופיתוח באקדמיה ובתעשייה. אנו ממשיכים את המסורת שהתחילה לפני כשנה ומקיימים כנס נוסף בתחום אשר מיועד למנהלי פיתוח, אנשי אקדמיה, מהנדסים, מומחי בטיחות, ולכל אחד בעל זיקה לתחומי המו"פ בארץ.

אודות

המחקר והפיתוח בישראל עומדים בשורה הראשונה בזירה הבינלאומית וככאלה מהווים כוח כלכלי מניע במשק. מעבדות מו”פ קיימות במפעלים רבים ובכלל זה מפעלי הייטק וביוטק, כמו-גם במתקנים ביטחוניים, בבתי חולים ובקמפוסים האקדמיים השונים בארץ. נושא הבטיחות במעבדות אלו הוא חלק בלתי נפרד ממאמצי המחקר והפיתוח המתנהלים בכל רחבי הארץ, ולפיכך חייב לקבל את תשומת הלב הראויה.
אנו ממשיכים את המסורת ומקיימים כנס נוסף בתחום אשר יעסוק בהיבטים השונים של הבטיחות המעבדתית במגוון מפעלים ונסיבות, האתגרים המלווים את תחום הבטיחות במעבדות מו”פ ויוצגו פתרונות וחידושים בתחום.
הכנס מוכר כיום כשירות לממונה בטיחות

תכנית הכנס

 

מועד שם ההרצאה שם המרצה
08:30- 09:15 התכנסות והרשמה
מושב פתיחה
09:15-09:30 דברי פתיחה יורם אלעזרי – יו”ר האיגוד הישראלי להנדסת בטיחות
חזי שוורצמן- מפקח עבודה ראשי וראש מינהל הבטיחות בעבודה והבריאות  התעסוקתית, זרוע עבודה
משרד הכלכלה והתעשייה
ד”ר עדי חן- הטכניון; יו”ר ענף בטיחות במעבדות מו”פ בלשכת המהנדסים
09:30-09:50 מצריף לאימפריה אריק שמר- אינטל
09:50-10:20 תמורות במעבדות העתיד – במה זה נוגע לבטיחות ולגהות דגן מושלי, מושלי- אלדר אדריכלים
10:20-10:50 הסמכה היסודות לבטיחות אפקטיבית אתי פלר, הרשות הלאומית להסמכת מעבדות
11:15- 10:50 הפסקה
מושב מעבדות קליניות בבתי חולים
11:15-11:45 האתגר בניהול שגרת הבטיחות במעבדות דיאגנוסטיקה ומחקר או כיצד לרכב על כימרה?  ד”ר דקל בר-לב, המרכז הרפואי על שם חיים שיבא, תל השומר
11:45-12:15 אתגרים בניהול הבטיחות במעבדה דיאגנוטסטית  ד”ר פנינית שקד משען, בית חולים כרמל
מושב  פתרונות וחידושים בבטיחות
12:15-12:45 מניעת תאונות וחשיפות באמצעות חלופות אפקטיביות לגורמי הסיכון ד”ר דליה זגר, מכון ויצמן
13:15- 12:45 לפרוץ את גבולות ההדרכה איציק בן שלוש, holistic
14:15- 13:15 ארוחת צהריים
מושב סיכונים ייחודיים במעבדות
14:40- 14:15 אירועי בטיחות בנפיצים- גורמים ומניעתם  חזי לוי, תומר חברה ממשלתית בע”מ
15:05- 14:40 האם קרינת לייזר מייננת?  ד”ר דוד ינוקא, הטכניון
15:30- 15:05 סיכוני חשמל סטטי במעבדות מו”פ איל צדוק, יו”ר הפורום הישראלי לחשמל סטטי
15:55- 15:30 מעבדות  BSL3 בארץ ובעולם- סקירה ואתגרים ד”ר איתן ישראלי, האוניברסיטה העברית
16:00- 15:55 דברי סיכום ד”ר עדי חן, הטכניון; יו”ר ענף בטיחות במעבדות מו”פ בלשכת המהנדסים

יתכנו שינויים בתוכנית

מידע אודות ההרצאות

מושב פתיחה:

יו”ר הכנס- ד”ר עדי חן

ד”ר חן היא ראש יחידת הבטיחות בטכניון וממונת בטיחות קרינה מייננת. באמתחתה נסיון בן עשרות שנים בעבודה במעבדות מחקר כימיות, ביולוגיות וביופיסיקליות במספר מוסדות אקדמיים. בנוסף מכהנת ד”ר חן כיו”ר ענף בטיחות במעבדות באיגוד הישראלי להנדסת בטיחות בלשכת המהנדסים.


הרצאה: תמורות במעבדות העתיד – במה זה נוגע לבטיחות ולגהות, מאת: דגן מושלי, מושלי -אלדר אדריכלים

דגן מושלי בוגר ומוסמך הטכניון בארכיטקטורה ובינוי ערים, בעלים של משרד מושלי-אלדר אדריכלים המתמחה ומוביל את תחום המבנים המורכבים, בהם: מעבדות ומרכזי מחקר ופתוח, מרכזים רפואיים, מפעלי תרופות, ביוטכנולוגיה ומיקרואלקטרוניקה.
דגן מתכנן פרוייקטים המשמשים את חזית המחקר המדעי בארץ ובעולם, באקדמיה, בתעשייה ובמוסדות מחקר שונים.
התכנון האדריכלי בראיתנו הוא תכנון מערכתי כוללני ומתחיל בתכנון מערכות הריהוט המעבדתי ומסתיים בתכנון המבנה ושלוב המערכות ההנדסיות בו.


הרצאה: הסמכה היסודות לבטיחות אפקטיבית, מאת: אתי פלר, הרשות הלאומית להסמכת מעבדות
הסמכת ארגון משמעה הכרה רשמית ביכולת ובכשירות המקצועית של הארגון לבצע בחינה, ביקורת, בדיקות, מדידות וכיולים בהתאם לצורכי לקוחותיו. ההסמכה ניתנת לשיטות בדיקה המבוצעות על פי תקנים בינלאומיים, מפרטים או מסמכי ייחוס אחרים, או לשיטות שפותחו על ידי הארגון.
ההסמכה מאפשרת לארגון להעריך האם הוא מבצע עבודתו בצורה נכונה ובהתאם לאמות מידה בינלאומיות.
ההסמכה מספקת לגוף הבודק ולמנהליו כלי לניהול הערכת סיכונים ובכלל זה סיכוני בטיחות בכל שלבי העבודה ולהבטחת אמינות התוצאות.

אתי פלר, מנכ”ל הרשות הלאומית להסמכת מעבדות. הרשות מסמיכה מעבדות במגוון רחב מאוד של תחומים המהווה תשתית לפיקוח ואכיפה של דרישות רגולטוריות בישראל.
במסגרת תפקידה, הרשות מקיימת פעילויות הדרכה שיווק ופיתוח תחומי הסמכה חדשים בהתאם לחוק הרשות ודרישות הרגולטורים בישראל.
במהלך השנים אתי השתתפה בפיתוח תהליכי ההסמכה למעבדות רפואיות בישראל, מכוני בקרה לתחום הבניה, תשתיות גז טבעי, איכות סביבה במגוון תחומים ותשתיות להכרה הבינלאומית בנושא בדיקות בטיחות למוצרי פיתוח בישראל לפני רישום על פי עקרונות ה OECD-GLP.
בנוסף, אתי מכהנת כיו”ר ILAC הארגון הבינלאומי להסמכה בו חברות 109 מדינות. במסגרת פעילות זו היא מנהלת את קשרי ILAC במסגרת הסכמי הבנות עם ארגונים מובילים בעולם ובהם ISO , WADA, IEC, ,BIPM ITU. פעילויות אלו משלבות את הדרישה להסמכה ברגולציה הבינלאומית בהסכמי הכרה וסחר ולהכרה הדדית בין מדינות.


מושב מעבדות קליניות בבתי חולים:
הרצאה: האתגר בניהול שגרת הבטיחות במעבדות דיאגנוסטיקה ומחקר או כיצד לרכב על כימרה?  מאת: ד”ר דקל בר-לב, המרכז הרפואי על שם חיים שיבא, תל השומר

ההרצאה תציג את האתגרים בניהול הבטיחות באגף המורכב ממעבדות בעלות מאפיינים ודרישות שונות: מעבדות דיאגנוסטיות ומעבדות מחקר. כיצד מוצאים את שביל הזהב של נהלים ודרישות בו יכולים כלל המעבדות והחוקרים ללכת לאור המטרה המשותפת של בטיחות העובד?


ד”ר בר-לב, 
בוגר תואר שלישי מאוניברסיטת בר-אילן.
לאחר כ-10 שנים כחוקר במעבדות מחקר עבר לעסוק בנושא הבטיחות הביולוגית באגף מעבדות במרכז הרפואי שיבא, תל השומר כיום הינו רכז נושא בטיחות ואיכות באגף מעבדות, המרכז הרפואי על שם חיים שיבא, תל השומר.


הרצאה: אתגרים בניהול הבטיחות במעבדה דיאגנוטסטית, מאת: ד”ר פנינית שקד משען, בית חולים כרמל
ההרצאה תכיל הצגה של דוגמאות מחיי היום יום הקשורות לתקריות בטיחות שקרו או עלולות להתרחש וכן תהיה סקירה של שגרת הבטיחות הנהוגה במעבדות תוך כדי התייחסות לבטיחות ביולוגית, חשיפת עובדים למזהמים,  ניהול חומ”ס , תרגול עובדים ועוד.

ד”ר פנינית שקד משען, מנהלת מערך המעבדות בבית חולים כרמל בחיפה. ב 2004 סיימה לימודי דוקטורט ופוסט דוקטורט בפקולטה לביולוגיה בטכניון בביולוגיה של התא. משנת 2005  עוסקת  בתחום של מיקרוביולוגיה קלינית, תחילה בבית חולים רמב”ם במעבדה לוירולוגיה קלינית ומ 2009  בבית חולים כרמל בניהול המעבדה למיקרוביולוגיה ולאחר מכן ניהול כל מערך המעבדות בבית החולים.


מושב  פתרונות וחידושים בבטיחות:

הרצאה: מניעת תאונות וחשיפות באמצעות חלופות אפקטיביות לגורמי הסיכון, מאת: ד”ר דליה זגר, מכון ויצמן
במוסדות מחקר מבוצעים תהליכים חדשניים בסביבה תחרותית ואינטנסיבית. ניהול בטיחות מוצלח דורש חשיבה מחוץ לקופסה, תוך התאמה לייחודיות המחקר והחוקרים. הטמענו בטיחות פרואקטיבית שהביאה לירידה במספר התאונות ומנעה חשיפות, בין היתר באמצעות בנק חלופות לגורמי סיכון.

ד”ר זגר, ראש יחידת הבטיחות במכון ויצמן הגיעה בשנת 2007 לעולם הבטיחות מהעולם המדעי כשברשותה ניסיון רב בעבודת מחקר במעבדה הכוללת סיכונים מגוונים ומשולבים. את הדוקטורט שלה במדעי החיים סיימה במכון ויצמן, בנושאי ביוכימיה וביולוגיה מולקולרית. את דרכה במכון ויצמן התחילה עוד כסטודנטית ולאחר מכן כמדענית סגל במסגרתה ניהלה את כל המחקרים בביולוגיה מולקולרית בקבוצת המחקר וכיום כראש יחידת הבטיחות.


הרצאה: לפרוץ את גבולות ההדרכה, מאת: איציק בן שלוש, holistic
טכנולוגיות ה- AI, VR, AR פורצות כל גבול אפשרי ומרחיבות את היכולות האנושיות בכל תחום – גם בעולמות ההדרכה

לאחר שבע שנים באקדמיה שבהן צבר תארים ראשונים ושניים בכימיה, הנדסה כימית, ננוטכנולוגיה והנדסת בטיחות  עבד בארגונים גלובליים כגון כי”ל, תרו ופראט & וויטני, איציק בן שלוש החליט שתקופת הקורונה זה הזמן הטוב ביותר לצאת לעצמאות וכיום הוא תומך בארגונים בהטמעת עולמות הבטיחות, הסביבה והטכנולוגיה בשגרת הניהול.


מושב סיכונים ייחודיים במעבדות:

הרצאה: אירועי בטיחות בנפיצים- גורמים ומניעתם, מאת: חזי לוי, תומר חברה ממשלתית בע”מ
תומר היא חברה ביטחונית ממשלתית, הניצבת בחזית הטכנולוגיה העולמית, לפיתוח ולייצור מערכות להנעה רקטית. בתחומה הביטחוני, החברה עוסקת גם בחומרים נפיצים, ולכן יש לה הקפדה על תהליכי עבודה בטוחים ויחודיים. ההרצאה תתמקד בתהליכי העבודה הנדרשים  בחומרים נפיצים ותהליכי הבקרה, כמו כן נסקור תאונות עבודה ותקריות, את אופן הטיפול המיידי ותחקורם לצורך אי הישנות התופעה.

משנת 2020, חזי לוי מכהן בתפקיד ראש אגף EHS [U1] בין עיסוקיו המרכזיים בטיחות בתהליכי מו”פ, ניסויים, ייצור, בקרת תהליכים, תהליכי שינוע ואיחסון. משנת 2009 עבד כממונה בטיחות בתעש , עסק בתחום הבטיחות בתחקירי אירועים, הדרכות הערכת סיכונים וייעוץ למחלקות הייצור בחומרים מסוכנים, ואיכות סביבה בשנת 2007 פרש מצה”ל, אז ניהל מכון תחמושת רב תחומי.  חזי לוי בעל תואר שני בהנדסת מכונות בטכניון ובעל תואר ראשון בהנדסת חומרים במסלול מיקרואלקטרוניקה.


הרצאה: האם קרינת לייזר מייננת? מאת: ד”ר דוד ינוקא, הטכניון
הסבר על התופעה הפיזיקאלית בה גם קרינה באורכי גל אופטיים יכולה להיות מייננת. הסבר על הפילמנטים הנוצרים באוויר כתוצאה מיינון שלו והשלכות על בטיחות.


ד”ר דוד ינוקא
ממונה בטיחות לייזר בטכניון, השלים תואר ראשון, שני ושלישי בפקולטה לפיזיקה בטכניון.


הרצאה: סיכוני חשמל סטטי במעבדות מו”פ, מאת: איל צדוק יו”ר הפורום הישראלי לחשמל סטטי
מהות התופעה – הצטברות מטעני חשמל כתוצאה מחיכוך בין גופים וחומרים.
גורמי סיכון במעבדה – גוף האדם, חלקי מתקן, אביזרים ידניים, חומרי תהליך.
אופן התרחשות תאונה – הצתה של חומר בתרחיף או בצובר ע”י מטען חשמל סטטי.
מדוע מתקני מו”פ רגישים לתאונות חשמל סטטי?
שילוב חומרים “אקזוטיים”, אילתור ציוד, “עיגול פינות” בטיחות, חוסר מיומנות, ביטחון מופרז, הימנעות מניתוח סיכונים.

איל צדוק בעל השכלה בפיסיקה והנדסת חשמל;
+ מהנדס מוסמך לבקרת חשמל סטטי ומנתח סיכונים של אוירה דליקה וציוד חשמלי מוגן;
+ החל את עבודתו בתחומים אלו ב- 1980 ברפא”ל / משרד הביטחון;
+ משמש מאז כיועץ-מומחה במערכת הבטחון ובמפעלי תעשייה בתחומים: חומרי נפץ,
כימיה, דלק, פלסטיקה, מזון, תרופות, אלקטרוניקה, אלקטרואופטיקה, מיקרואלקטרוניקה;
+ חבר בכיר באירגון הבינלאומי של מהנדסי החשמל והאלקטרוניקה IEEE;
+ חבר בכיר באיגוד המהנדסים בארה”ב N.A.R.T.E. בענף חשמל סטטי;
+ חבר באירגון הבינלאומי Electrostatic Discharge Association;
+ יו”ר הפורום הישראלי לחשמל סטטי של איגוד מהנדסי הכימיה והכימאים בישראל, לשכת המהנדסים.


הרצאה: מעבדות BSL3 בארץ ובעולם – סקירה ואתגרים, מאת: ד”ר איתן ישראלי, האוניברסיטה העברית
מגיפת ה- COVID הביאה להתעניינות מוגברת והקמת מעבדות למחקר ופיתוח לצורך עבודה עם פתוגנים מסוכנים. בהרצאה נסקור מעבדות BSL3 בעולם ואת האתגרים הכרוכים בפעילותה ותפקודה.

ד”ר איתן ישראלי מנהל יחידת ה- BSL3 הלאומית באוניברסיטה העברית. בוגר ומוסמך- מיקרוביולוגיה ואימונולוגיה מאוניברסיטת בן גוריון. דוקטורט באוניברסיטה העברית בנושא חומצות שומן ומשמעותם במחלת פרקינסון (פרופ’ רונית שרון). פוסט דוקטורט ב- Northwestern University בנושא פרוק חלבונים והשפעתם על מנגנונים תאיים במחלות עצביות נדירות (פרופ’ אנדראס מטוסשק ופרופ’ פוניט אופל). בשנים שלפני חזרתו לארץ עבד כחוקר בחברת Abbott Laboratories במחקר ופיתוח דיאגנוסטיקה למחלות זיהומיות, traumatic brain injury, סמנים אימוניים וסמנים אנזימטים. היה חלק מצוות הפיתוח לאבחון SARS_Cov2 של חברת Abbott ממובילת החברות לאבחון המחלה.


 

תערוכה מקצועית

מנהלת התערוכה המקצועית : oshrit@aeai.org.il

הרשמה ועלויות

  • מחיר חבר לשכת המהנדסים – 280 ש”ח
  • מחיר מלא – 350 ש”ח
  • זכאי מלגת קרן ידע הנדסי-אקדמי יוכלו לנצל מלגה בהתאם לקריטריונים הנהוגים בקרן, בכפוף לאישור הקרן וליתרת המלגה של העמית בקרן במועד סיום הכנס.
  • הלשכה הינה מלכ”ר – אין מע”מ
  • הכנס מוכר כיום כשירות לממונה בטיחות

 

כללי וחניה

  • הכניסה עם נשק אסורה!
  • בסמוך למקום (מרחק 3-4 דקות הליכה) נמצא מגרש עפר גדול והחניה בו הינה ללא עלות
  • קמפוס אינטל פתח-תקוה | רחוב השפלה 18, פתח-תקווה
  • בוויז PTK1

לשאלות ומידע נוסף

לשאלות ומידע נוסף אנא השאירו פרטים מטה

טופס התעניינות הכנס הלאומי ה-2 לבטיחות במעבדות מחקר ופיתוח
קבלת מידע ועדכונים מלשכת המהנדסים

ליצירת קשר

שפר עידית
טלפון: 03-5205818
פקס: 03-5272496
idit@aeai.org.il