סקר - השפעת וירוס הקורונה על המגזר העסקי על גווניו השונים

 איגוד  data science בלשכת המהנדסים מרכז נתונים ביחס להשפעת וירוס הקורונה על המגזר העסקי על גווניו השונים.
ריכוז הנתונים מכלל המשק יחשוף  תמונה כוללת על מצב המגזר העסקי על קשיו ובעיותיו.

הצטרפו למאמץ הלאומי!

5 דקות מזמנכם/ן – למילוי השאלון האנונימי בנושא השפעת קורונה בעברית לחצו כאן.

 

המשק חווה בימים אלה משבר כלכלי וחברתי קשה.

איגוד  data science בלשכת המהנדסים מרכז נתונים ביחס להשפעת וירוס הקורונה על המגזר העסקי על גווניו השונים.

ריכוז הנתונים מכלל המשק יחשוף  תמונה כוללת על מצב המגזר העסקי על קשיו ובעיותיו.

הסקר הוא אנונימי .

תוצאות הנתונים תהיינה גלויות ושקופות לכל קובעי המדיניות ולכל מי שהתוצאות תסייענה לו בגיבוש אסטרטגיה.

תוצאות הסקר יאפשרו ניתוח  מושכל של צעדים ליציאה מהמשבר וסיוע נקודתי בתחומי הכלכלה השונים.

תשובותיכם האנונימיות יאספו ל  – data set אחד שמטרתו לרכז מידע ביחס לבעיות ולקשיים המאפיינים את המשק הישראלי בימים אלה.

איגוד Data Science