הכנס לבטיחות מתקני הרמה, שינוע ומעליות 3/5/2023

03/05/2022, יום רביעי

08:30-16:00, מכון מופ”ת

תחום מתקני ההרמה, שינוע ומעליות הינו תחום חשוב ומרכזי בהנדסת מכונות שטומן בתוכו סיכונים רבים. בשנים האחרונות, בעקבות מספר תאונות, נוכחנו לדעת כי יש מקום לשיפור הבטיחות בתחום. איגוד מהנדסי מכונות והאיגוד הישראלי להנדסת בטיחות החליטו לקיים כנס משותף שמטרתו לכנס את קהל העוסקים בתחום לצורך היכרות ולמידת הכשלים תוך הצגת גישות חדשות והגברת המודעות בתחום.

האיגוד הישראלי לבטיחות כנסים סדנאות וימי עיון

תוכנית הכנס

08:30-09:00 כינוס והרשמה


09:00-09:30 דברי פתיחה
רוני גורדאנה, יו”ר איגוד מהנדסי מכונות, תעופה וחלל
יורם אלעזרי- יו”ר האיגוד הישראלי להנדסת בטיחות
מנחם ליבוביץ, יו”ר ענף מתקני הרמה, שינוע ומעליות באיגוד מהנדסי מכונות
09:30-09:55  מכפילי חנייה חידושים ובטיחות– שלום מיימון, אלקטרה
09:55-10:15 מתקנים תלויים לטיפול בבניין – חידושים בבטיחות– אלי בירמן, אלקטרה
10:15-11:00 כננות הרמה עם חבלים סינטטיים – דן קרונפלד, א. הנפלד


11:00-11:20 הפסקת קפה


11:20-12:05 מערכות חילוץ מבניינים בחרום -יאן בוטון, Escape rescue systems
12:05-12:50 ניתוח כשל בריתוכים – עדי עציץ, איוויקס


12:50-13:40 ארוחת צהריים קלה


13:40-14:25 הדרכה בסביבה התנסותית –  פול פידר, שינדלר
14:25-15:10 אחריות בעלי תפקידים בבטיחות – עו”ד גדי הולר, יו”ר ענף חקיקה ורגולציה בבטיחות.
15:10-15:55 הקמת ענף בטיחות במכונות ובודקים מוסמכים לכלים טעוני בדיקה– יורם אלעזרי יו”ר האיגוד הישראלי להנדסת בטיחות ואלון שמש יו”ר ענף בטיחות במכונות
15:55-16:00 דברי סיכום– מנחם ליבוביץ, יו”ר ענף מתקני הרמה שינוע ומעליות בלשכת המהנדסים


 

*במסגרת הכנסים,  ימי עיון וקורסים מוצג מידע, כמו כן במקרים מסוימים מפורסמים מצגות ודפי עמדה מטעם מרצים ומהנדסים. המידע המוצג במסגרות אלו משקף את עמדת המרצה והמציג ובשום מקרה אין לראות בו מידע רשמי או מידע מטעם לשכת המהנדסים האדריכלים והאקדמאים במקצועות הטכנולוגיים בישראל (להלן: ״הלשכה״). המסתמך או עושה שימוש במידע זה, עושה זאת באחריותו האישית ולא יבוא בכל טענה כלפי הלשכה, זאת כתנאי לכל שימוש או קריאה של מידע זה. אין בהערה זו כדי להוות הסכמה לעשיית שימוש במידע או במוצג או הסכמה לכל פגיעה בזכויות יוצרים של הלשכה או של המפרסמים או בכלל.

מצגות מהכנס

תמונות מהכנס