ITS - קבוצת עבודה - MaaS

"MaaS - "Mobility as a Service

 

MaaS ניידות כשרות

אנחנו יודעים שרובכם עומדים בפקקים כמעט בכל יום, וכמוכם גם אנחנו מבינים שהפתרון צריך לבוא באמצעות שילוב של כלל האלמנטים, הפלטפורמות והאפשרויות להתניידות יעילה “מדלת לדלת”. 

מטרופולינים רבים בעולם מתמודדים עם בעיות כגון דוחק, זמינות ועומסים גוברים. כיוונים לפתרון מדברים כיום בעולם התוכן המקצועי על תפיסה בשם “MaaS – “Mobility as a Service,  או בעברית נַיָּדוּת כְּשֵׁרוּת. תפיסה זו, שמשלבת בין שירותים מקוונים ו”בזמן אמת”, לבין פלטפורמות שונות לתחבורה אמורה לייצר לנוסע נוסחה לפיה יגיע מנקודת המוצא ליעד במינימום זמן ומחיר, ובהתאם להעדפותיו האישיות (כמה אנחנו אוהבים ללכת, כמה אנחנו אוהבים להחליף בין אמצעים שונים ועוד…).

מדובר בפלטפורמת שירות העושה שימוש בניהול מידע ומאגדת את כל ספקי השירות תחת קורת גג אחת לרוב במחיר כרטיס נסיעה בודד, או בתמורה לתשלום חודשי.

הנהלת איגוד ITS בלשכת המהנדסים קיבלה החלטה אסטרטגית להוביל ולקדם את התפיסה בארץ ולצורך כך הקימה קבוצת עבודה תחת הנושא של “MaaS”. את קבוצת העבודה מובילים ד”ר חנן גבאי ומר ישראל רום. מטרת קבוצת העבודה היא ראשית לייצר מפגש שיח מקצועי בין מומחי תוכן מהאקדמיה, מהשירות הציבורי וכן מהמגזר הפרטי, לפתח נייר מדיניות שיקרב את מימוש התכנית בארץ.

בין האתגרים העומדים לפנינו – חינוך שוק, חלוקת משאבים, חופשיות המידע, רגולציה – הכנת נייר עמדה בשיתוף גורמים הרלוונטים במשק . נייר העמדה יוצג בכנס רכב\ITS  

לפרטים נוספים:
ליז בר   03-5205827
liz@aeai.org.il

 

פעילויות MAAS

איגוד מערכות תבוניות בתחבורה ITS

 

 

קבוצת עבודה MaaS
מימין לשמאל: מר אלון שנצר – Moovit, מר זאב שדמי – משרד התחבורה, אהוד נוף יו”ר ארגוני המהנדסים, מר אור עמרי – יו”ר איגוד ITS בלשכת המהנדסים, מר ישראל רום – ראש חטיבת הIT באגד, ד”ר חנן גבאי – ראש צוות העבודה MaaS בלשכת המהנדסים.