איגוד מערכות תבוניות לתחבורה ITS

איגוד ITS ישראל

האיגוד הישראלי למערכות תבוניות לתחבורה הינו עמותה רשומה, שיעודה לשמש גורם אינטגרטיבי המסייע לגורמי התחבורה ולתעשיות הרלוונטיות בישראל לפתח וליישם פתרונות טכנולוגיים מתקדמים במערך התחבורה היבשתית, לטובת שיפור רמת השרות, היעילות התפעולית, הבטיחות ואיכות הסביבה.

יחידת המדען הראשי במשרד התחבורה, מכירה באיגוד ITS ישראל, כגוף מייצג ובר שיח למשרד בכל נושאי הטכנולוגיות החכמות לתחבורה. כוונת המשרד לתקצב ולממש כנסים מקצועיים בשיתוף עם איגוד ITS כגורם מקצועי מרכזי, וכן לשתפו בוועדת ייעוץ אסטרטגית לנושאי טכנולוגיות חכמות לתחבורה, המתבססת על חברי האיגוד (ד”ר שי סופר, המדען הראשי, משרד התחבורה).

הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים רואה באיגוד ITS, את הגורם המקצועי בישראל לתחום הטכנולוגיות החכמות לתחבורה, מברכת ומעודדת את שיתוף הפעולה בין השלטון המקומי לבין איגוד ITS ישראל, בהטמעת טכנולוגיות לבטיחות בתחבורה.

 

משימות איגוד ITS ישראל הן: 

לפעול לשילוב מערכות תבוניות לתחבורה כמרכיב מרכזי במדיניות התחבורה היבשתית בישראל.

לבסס ולפתח את הידע בתחום המערכות התבוניות לתחבורה באמצעות קישור למוקדי פיתוח בארץ ועולם.

לתרום לשיתוף פעולה בין בעלי העניין במערך התחבורה, במאמץ להטמיע וליישם מערכות תבוניות לתחבורה בארץ.

להביא להגדלת תקציבים המופנים למחקר, פיתוח ויישום מערכות תבוניות לתחבורה ממקורות שונים בארץ ובעולם.

לפעול לביסוס התשתית הטכנולוגית הנדרשת לפיתוח, יצור ויישום של מערכות תבוניות לתחבורה  בישראל.

לקדם את מודעות ומוכנות הציבור לשימוש במערכות תבוניות לתחבורה.

 

מה זה מת”ת?  (ITS) ?

מערכות תבוניות לתחבורה (Intelligent Transportation Systems) הן מערכות משולבות של טכנולוגיות תקשורת, בקרה, מחשבים ומידע המיועדים להתקנה ברכב או בתשתיות הדרך במטרה לשפר את כלל ביצועי מערכת התחבורה ואת רמת בטיחות בדרכים. יישומים רבים מבוססים על איסוף, עיבוד, שילוב והצגת מידע  המאפשר לרשויות התחבורה, מפעילי תשתית, ספקי שירותי תחבורה ומשתמשי תחבורה פרטיים לקבל החלטות אינטליגנטיות יותר, בטוחות יותר מתואמות יותר המבוססות על מידע רלוונטי. יישומים אחדים משלבים את המידע הנצבר עם אלגוריתמים ממוחשבים לקבלת החלטות לצורך הפעלת תגובה אוטומטית נדרשת. מקובל לפלח את תחום המערכות התבוניות לתחבורה לתחומים הבאים:

 • בקרת תנועה וניהול מצבי גודש תנועה.
 • מערך התחבורה הציבורית (אוטובוסים /רכבות).
 • מערכות לסיוע בנהיגה  לשיפור בטיחות התנועה בדרכים.
 • מערך זיהוי וניטור בכבישי אגרה.
 • זימון ופינוי נתיבים לרכב הצלה וביטחון.
 • ניהול ציי רכב.
 • ניהול תעבורת מטענים/משאיות.
 • אכיפה אוטומטית של חוקי התעבורה.
 • מערכות לשיפור מערך החנייה (בדגש על מוקדי הצפיפות)
 • דיאגנוסטיקה של מהלך הנהיגה ותחקור.
 • איתור רכב גנוב/חשוד.

 

חדשות ועדכונים פעילויות עבר