חודש הנדסה מקוון - איגוד סביבה וקיימות

התקיים ביום חמישי, 16/7/2020

הרצאה מוקלטת


יום חמישי, 16.7.20

14:00-15:00 זיהומי קרקע – השפעות ודרכי התמודדות עם מירי למפרט

קרקע מזוהמת עלולה להוות סיכון בריאותי וסביבתי באופנים שונים ולפגוע באדם בדרכים שונות. באמצעות הבנת התשתית החוקית לנושא זיהום קרקע, דרך נהלים והנחיות מקצועיים לביצוע טיפול וחקירות אתרים החשודים בזיהום קרקע ומי התהום, ניחשף לכמה פרויקטים לאומיים מורכבים של שיקום לצד הבנה טובה יותר של המושגים הבסיסיים של זיהום קרקע ודרכי מניעה. המזהמים המצויים בקרקע עלולים לסכן את בריאות האדם ואת הסביבה בדרכים שונות. אנשים ובעלי חיים עלולים להיחשף לחומרים המזהמים באמצעות מגע עם הקרקע, או על ידי שאיפת גזי קרקע מכילי מזהמים שנפלטים ממנה. כמו כן, חומרים מזהמים בקרקע עלולים לנוע בקרקע, להגיע למקורות מים עיליים ולמי התהום, לפגוע בסביבה ואף לגרום לזיהום מי שתייה. בישראל אין חוק ייעודי המטפל בקרקעות מזוהמות, עם זאת קיימת תשתית חוקית משמעותית המטפלת בנושא בעקיפין. החל בשלב תכנוני, במסגרת חוק תכנון ובנייה, וכלה במסגרת החוק לחומרים מסוכנים וחוק המים.

אפיון קרקע מזוהמת והצורך בטיפול בה, נקבע במסגרת הליך סקירה מוסדר הכולל מספר שלבים:  סקר היסטורי, סקר קרקע, חקירת מי תהום ובחינת פעולות שיקום מבוססי סיכון.

חברת אקולוג מבצעת, מלווה ומפקחת על ביצוע סקרי קרקע, פעולות שיקום וטיפול בקרקעות ומי תהום מזוהמים. חברת אקולוג ניהלה וביצעה פיקוח סביבתי על פרויקט לאומי לשיקום אתרים של פסולת מסוכנת בנאות חובב, אשר כלל טיפול בפסולות מסוכנות וקרקעות מזוהמות באמצעות טכנולוגיות שונות לצד ביצוע חקירות סביבתיות וסקרי קרקע ומי התהום.

בין השנים 2015-2018 פיקחה אקולוג מטעם המשרד להגנת הסביבה על עבודות לשיקום קרקעית נחל הקישון.

miri lampert

על המרצה:

מירי למפרט בעלת תואר שני (M.Sc) במדעי הגיאולוגיה והסביבה מאוניברסיטת בן גוריון בנגב. לגברת למפרט ניסיון של מעלה מ- 13 שנים בליווי ייעוץ ותכנון עבודות סביבתיות בדגש על קרקעות ומי תהום מזוהמים, החל משלבי החקירה הראשוניים, דרך הקמת מערכי ניטור וסקרי קרקע ועד לביצוע פעולות השיקום. באקולוג גב’ למפרט מנהלת את אגף מדעי האדמה והסביבה ושותפה לרוב הפרויקטים הסביבתיים בחברה.


17:00-18:00 ניהול סיכונים והזדמנויות תוך מתן ערך ו- IMPACT לארגון ולמחזיקי העניין עם אורן גרופי

ניהול סיכונים תאגידי הינה פרקטיקה שבשנים האחרונות הופכת ליותר ויותר דומיננטית בקרב הנהלות בארגון ודירקטוריונים. ניהול סיכונים תאגידי הינה פרקטיקה התומכת באופטימיזציה של השגת האסטרטגיה והיעדים של הארגון. הפריחה בתחום ניהול הסיכונים ואף מינוי בעלי תפקידים האחראים על התחום (CRO) נובעת הן מהצורך האמיתי בזיהוי, תעדוף וטיפול בסיכונים הקיימים והצפויים איתם החברה מתמודדת ותתמודד והן מרגולציה בכלל הסקטורים בישראל ובעולם המחייבת בניית תשתיות לניהול סיכונים והטמעתן ככלי ניהולי בארגון. אחד מהנושאים המרכזיים הקשורים לניהול סיכונים והינו תת משפחה בו היא הקיימות. הקיימות משתלבת הן באסטרטגיית החברה והן בסיכונים המאיימים על הארגון כגון, רגולציה, מוניטין ודעת קהל, שרשרת אספקה, חוזים ירוקים וכיו”ב ומעצם היותה רכיב מהותי כך גם סיכוני הקיימות או בפרוט סיכוני סביבה, כלכלה, חברה מהווים נדבך חשוב בניהול החברה.

לאור זאת אנו רואים בשנים האחרונות ניתוח ומיפוי של סיכוני סביבה ותוכניות טיפול תאגידיות לטיפול בסיכונים אלו בנוסף הקשר הטבעי בין סיכונים לאסטרטגיה ואף בין סיכונים להזדמנויות מעצים את החשיבות של ניהול סיכונים בתחום הקיימות כמכשיר עיסקי המאפשר את השגת יעדי הארגון וחשוב מכך נותן ערך ומהות למחזיקי העניין.

ההרצאה מיועדת למנהלי סיכונים, מנהלים, דירקטורים, וסמנכ”לים בארגון

oren groppy

על המרצה:

אורן גרופי הינו שותף ב- KPMG סומך חייקין האחראי כראש LOB על תחום ניהול הסיכונים והאחריות התאגידית . אורן הינו מרכז אקדמי באיגוד למנהלי סיכונים ומרצה בניהול סיכונים במכללה למנהל בתואר השני במנהל עסקים. אורן בעל ניסיון של מעל ל- 20 שנה בניהול סיכונים תאגידי, בקרה וציות.


איגוד סביבה וקיימות