פורום כבאות והצלה ולשכת המהנדסים

הרשות הארצית לכבאות והצלה ולשכת המהנדסים יצרו פורום מקצועי משותף

המתכנס אחת לחודשיים ובו משתתפים נציגים בכירים משני הגופים.

מטרת הפורום

  • דיון מקצועי בבעיות הנדסיות – טכנולוגיות הדורשות פתרונות הנדסיים –  טכנולוגיים כדי להפחית שריפות בישראל.
  • תכנון מוקדם המונע כשלים עתידיים אפשריים.
  • הפקת לקחים אחרי אירוע כדי למנוע כשלים נוספים.
  • שיתוף פעולה בבחינת הדרכים להטמעת המסקנות ויישומן.
  • בחינה ויישום ההמלצות מול הגורמים הרגולטורים הנוספים .

 

משתתפים

בכירים ומומחים מכבאות והצלה לישראל ומומחים מטעם הלשכה מתחומי התוכן הרלוונטיים.

מועד המפגש הבא: 13/11/2019

 

fire-forum