פורום כבאות והצלה ולשכת המהנדסים

 לשכת המהנדסים והרשות הארצית לכבאות והצלה יצרו פורום מקצועי משותף

המתכנס אחת לחודשיים ובו משתתפים נציגים בכירים משני הגופים.

מטרת הפורום

  • דיון מקצועי בבעיות הנדסיות – טכנולוגיות הדורשות פתרונות הנדסיים –  טכנולוגיים כדי להפחית שריפות בישראל.
  • תכנון מוקדם המונע כשלים עתידיים אפשריים.
  • הפקת לקחים אחרי אירוע כדי למנוע כשלים נוספים.
  • שיתוף פעולה בבחינת הדרכים להטמעת המסקנות ויישומן.
  • בחינה ויישום ההמלצות מול הגורמים הרגולטורים הנוספים .

 

משתתפים

בכירים ומומחים מכבאות והצלה לישראל ומומחים מטעם הלשכה מתחומי התוכן הרלוונטיים.

מועד המפגש הבא: 08/06/2020

 

fire-forum