טופס הרשמה - סיור הנדסי-מקצועי לבודפשט

7-11 ביולי 2024

 

הטבה מנורה חול 15 אחוז הנחה

 

הערות כלליות

 • ההתקשרות של המשתתפים היא מול חברת רימון טיולים. ללשכה אין בנושא שום אחריות.
 • כפוף לתנאים הכללים המצוינים באתר החברה.
 • דמי ביטול* לפי ימים (ימים =  ימי עסקים) מהרשמה ועד 61 ימים לפני הנסיעה – 150 אירו דמי ביטול
  מ- 60 ימים לפני מועד הנסיעה  ועד 31 ימים לפני הנסיעה 25%   דמי ביטול
  מ- 30 ימים לפני מועד הנסיעה  ועד 21 ימים לפני הנסיעה – 50% דמי ביטול
  מ- 20 ימים לפני מועד הנסיעה  ועד 15 ימים לפני הנסיעה – 75%  דמי ביטול
  פחות מ-14 יום לפני הנסיעה  – דמי ביטול מלאים.
 • אדם שבחר לצאת ביחד עם שותפ/ה לחדר ומכל סיבה שהיא, השותפ/ה ביטל/ה את יציאתו/ה, יוכל לצאת לסיור רק ואך ורק אם יוסיף את תוספת עלות החדר כסינגל. במקרה שירצה לבטל, יחולו דמי ביטול על הנרשם על פי תנאי הביטול והתקנון של חברת הנסיעות.
 • חובת נוכחות בכל הפעילויות לרבות הסיורים המקצועיים.
 • הרישום הכפוף לתנאים בתוכנית הסמינר

 

לתוכנית הסמינר

 

חדש! מלגת קרן ידע הנדסי אקדמי לעמיתי הקרן

 • הקרן מעניקה עד 2 מלגות בשנה לכל היותר בגין השתתפות בסמינרים בארץ / סיורים מקצועיים בחו”ל המוצעים ע”י הקרן ולשכת המהנדסים גם יחד.
 • ניתן לקבל מלגה בגין השתתפות בסיור מקצועי בחו”ל אחת לשנתיים.
 • מלגת הקרן תהיה בגובה של עד 75% מהמחיר המלא לאדם אך לא יותר מ- 2000 ₪.
 • ככלל, חלה חובת השתתפות בהרצאות ו/או בכל תוכן אחר המופיע בתוכנית הסיור המקצועי, כתנאי לקבלת המלגה.
 • לקרן ידע לא תהיה אחריות כלפי העמיתים לעניין התנהלות הסיור המקצועי בחו”ל.
 • קרן ידע לא תהיה אחראית לעניין הכרת המעסיק בסיורים כמזכים בימי השתלמות בשכר.
 • צירוף בן/בת זוג יהיה בהתאם להחלטת הלשכה.
 • הזכאות למלגת השתתפות הינה למשתתף/ת אשר היה/הייתה עמית/ה בקרן במועד הסיור. במידה ומסיבה כלשהיא הופסקה החברות בקרן טרם תחילת הסיור, על העמית תחול החובה להחזיר לקרן את המלגה אשר הוענקה בגין הסיור.
 • לפרטים מלאים לתנאי מלגת קרן ידע.

 

הרשמה: לשכת המהנדסים והאדריכלים – טלפון 03-5205821 | דוא”ל oshrit@aeai.org.il