ריתוך בצל המתח שבין אחריות מקצועית לרשלנות מקצועית

שודר יום ראשון, 14-03-2021

לא אחת אנו נדרשים לאשר בדיעבד, בתום עבודות הריתוך, פרויקט מבני פלדה מרותכים.

כיצד עלינו לנהוג נוכח בקשות מעין אלה? האם אנו חשופים לתביעות משפטיות?

כיצד מתייחסים בתי המשפט בישראל לריתוך?

מהי אחריות מקצועית? מהי רשלנות מקצועית?

האם אנחנו רשאים להתעלם מסיכונים בטיחותיים הסובבים אותנו או שעלינו להתרכז בעבודת הפיקוח על הריתוך בלבד?

האם אנו עלולים למצוא את עצמנו חשופים לתביעות שיבוב עקב נזקים או פגיעה גופנית שהתרחשו לאחרים בסביבת העבודה שלנו?

הרצאתו של יו”ר הוועדה הלאומית לריתוך אינג’ ועו”ד עדי עציץ

הרצאה ולאחריה דיון פתוח עם שאלות ותשובות

לצפייה