מבחני הסמכה מפקחי ריתוך 06-2022

הוועדה לבחינה והסמכה של מפקחי ריתוך, תקיים מבחנים להסמכה למפקחי ריתוך

מבחני הסמכה למפקחי ריתוך ייערכו בלשכת המהנדסים, רח’ דיזנגוף 200 בתל אביב בשבוע של 07-09.06.2022

 

דרישות קבלה לבחינה

  • בוגר בית ספר תיכון עם חמש שנות ניסיון בתפקיד מעשי הקשור ישירות לייצור מכלולים מרותכים לפי תקנים לאומיים או בינלאומיים, בתחום התכנון, הייצור, הבניה או הבדיקה.
  • תעודה בתחום ההנדסה, של טכנאי, הנדסאי, B.Sc. או M.Sc מצמצמת את תקופת הניסיון לשלוש שנים.
  • שליטה טובה באנגלית טכנית בתחום הריתוך ; המבחן כולל שאלות מתקן – 1.1 AWS D (המבחן עם ספר פתוח).
  • ראיה תקינה על פי דרישות התקן.

המועמד יגיש עם טופסי ההרשמה, תעודות ומסמכים המאשרים את עמידת המועמד בדרישות הנ”ל

 

חובה לשלוח טופסי בקשה מלאים למבחן.

טופס בקשה לבחינת הסמכה של מפקח ריתוך

טופס לבדיקת ראייה

טופס רישום ותשלום (להלן)

 

את הטפסים והתשלום יש להסדיר עד ליום ראשון 08/05/2022

 

לאחר קבלת כל הטפסים והתשלום בלשכת המהנדסים עבור הבחינות ובכפוף לאישור הוועדה על עמידתך בקריטריונים לבחינה, ישלח אלייך פירוט שעות הבחינה כשבוע לפני מועד הבחינה

עם שליחת טופס זה, הנך מתחייב/ת כי תגיע/י לבחינה בשעות והימים בהם תשובץ/צי וכי במידה ולא תגיע/י למבחן זה או לחלקו לא יינתן החזר כספי

 

ההחלטה באם לקבל או לדחות את בקשת המועמד להיבחן הינה בסמכותה של הוועדה לבחינה והסמכה של מפקחי ריתוך בלבד.

אין בשליחת המסמכים לאשר את קבלתך למבחן.

קיום יום הבחינה מותנה במספר המועמדים.

 

 

טופס רישום ותשלום