דרישות והסברים למועמד בחינה

הוועדה לבחינה והסמכה של מפקחי ריתוך

 

המלצות כלליות לנושאי לימוד ופרטי המבחן שאושרו

המבחן בהתאם לכללים המופיעים בתקן הסמכה של הוועדה הלאומית לריתוך למפקחי ריתוך

נספח 4 – ינוהל עריכת בחינות למפקחי ריתוך׳ של הוועדה לבחינה והסמכה

מספר השאלות במבחן שם הפרק
חלק א׳
15מפקח הריתוך אחריותו של מפקח ריתוךפרק 1
12חוקים, תקנים ומפרטים טכנייםפרק 2
15גיאומטריה של מחברי ריתוך ומונחיםפרק 3
18סימני ריתוך ובדיקות לא הורסותפרק 4
15רתיכות, כימיית הריתוך ומטלורגיית הריתוךפרק 5
15בדיקות הורסותפרק 6
20הסמכת תהליך הריתוך והרתכיםפרק 7
25תהליכי ריתוך, הלחמה וחיתוךפרק 8
15אי־רציפויות במתכת היסוד ובחומר הרתךפרק 9
15בדיקות לא הורסותפרק 10
165סה״כ לחלק א׳ (שאלות אמריקאיות)
חלק ב׳
45תקן/נוהל־ ספר פתוח

ASW D1.1 Structural Welding Code-Steel

מה׳ אחרונה או לפני אחרונה ( שאלות  אמריקאיות)

חלק ג׳
40 דקותבחינה בעל פה בפני צוות וועדת הבחינה

השאלות על בסיס דוגמאות, טפסים וכלים הקשורים לניסיון מעשי
בפיקוח ריתוך

 חלק ד’
46בחינה באנגלית, המבוססת על ערכת בחינה עם מפרט טכני,

שאלון ודגמים שסופקו על ידי המחלקת לבחינות של aws עבור מבחני הסמכת מפקחי ריתוך
(שאלות  אמריקאיות)

ספרי בסיס

Certification Manual for Welding Inspectors             AWS
Welding Inspection Technology                                 AWS

Welding Handbook – all volumes 7th, 8th or 9th edition

החוקה/תקן AWS D1.1 Structural Welding Code-Steel

AWS A2.4 Standard Symbols for welding brazing and NDT
ISO 2553 Welded brazed and soldered joints- symbolic representation on drawings

תקן הסמכה של הוועדה הלאומית לריתוך לפקחי ריתוך – ת”י 2213.

 

מתוך ת”י 2213

5.2        כל מועמד להסמכה כ- מפקח ריתוך מוסמך (CWI):

5.2.1   חייב להיות בוגר בת ספר תיכון.

5.2.2 חייב להיות בעל לפחות חמש שנות ניסיון בתפקיד מעשי שקשור ישירות לייצור גופים מרותכם המיוצרים לפי

תקנים לאומים או בין לאומים ולהיות מעורב ישירות באחד או יותר
מהתחומים הבאים:

5.2.2.1   תכן- Design- הכנת תוכיות ושרטוטים לגופם מרותכים.

5.2.2.2   יצור- Production- תכנון ובקרה של חומרי ריתוך, נהלי ריתוך ובצוע עבודות ריתוך עבור גופם מרותכם weldments.

5.2.2.3   בנייה – Construction -יצור ו/או הקמה של גופם מרותכים.

5.2.2.6   בדיקה- Examination – -גלוי ומדידה של אי-רציפויות בריתוכם ואימות דרישות הייצור כמתואר בסעיף 4.2.

5.2.2.5   תיקון-Repair – תיקון ריתוכים פגומים.

5.2.3   חייב לצרף לבקשה בכתב, אישור על התעסוקה המוצהרת. אישור זה יושלם וייחתם על ידי מנהלו הישיר האחרון של המועמד או על ידי איש מחלקת כוח האדם אשר מכר אישית את פעילויותיו של המועמד.

5.2.4   תחליפים לסעיפים 5.2.1 ו- 5.2.2 בצרוף מסמכים תומכים (כלומר העתקם של מכתבי התייחסות, והמלצות וכ״ו, המציינים את שעות האימונים לזכותו, שעות רבעון או סמסטר)

אשר יכולים להיות מקובלים הם כמתואר כדלקמן: עד למקסימום של שתי (2) שנות ניסיון כהחלפה לפי 5.2.4.3 ו- 5.2.4.4 ביחד או לחוד.

5.2.4.1   שמונה שנות לימודם (כיתה ח’) עם לא פחות מ- 10 שנות ניסיון מעשי בתפקידי ריתוך כמתואר בסעיף 5.2.2.

5.2.4.2   פחות משמונה שנות לימודים עם לא פחות מ- 15 שנות ניסיון מעשי בתפקידי ריתוך כמתואר בסעיף 5.2.2.

5.2.4.3   ניתן להחליף עד מקסימום שתי שנות לימודים אחרי התיכון במקום מספר שווה של שנות הניסיון מתוך החמש הנדרשות,

בתנאי שהלימודים רלבנטיים לתפקידים המתוארים בסעיף 5.2.2.
הזכות להחלפה ניתנת כדלקמן:

(1) תואר ראשון או שני:- שנתיים מקסימום אם התואר היא בטכנולוגיה הנדסית, הנדסה, או מדעים הפיסיקליים.

(2) קורסים בבת ספר להנדסאים/טכנאים. שנתיים מקסימום ורק כאשר הקורסים הושלמו בהצלחה* לפי תוכנית למודים שהייתה יכולה להתקבל לפי (1) לעיל.

(3) קורסים בבת ספר מקצועי. שנה אחת מקסימום, ורק כאשר הקורסים הושלמו בהצלחה*
בתוכנית לימודם המתייחסת לריתוך שהיו מתקבלים לפי סעיף (1) לעיל.*הערה: “קורס” משמעותו – נושאים הנלמדים במסגרת של קורסם לקראת תואר,

או שיכולם להיות מוכרים לתואר (1) לעיל. “קורסים שהושלמו בהצלחה” משמעותם – ברבעון או בסמסטר הושלמו עם נקודות זכות בקורס זה.

דרושים מסמכי הוכחה לשעות שהושלמו לפי ההכרה על הזכות עצמה.

5.2.4.4  ניתן להחליף מקסימום שלוש שים של ניסיון בהוראה רלוונטית** תמורת מקסימום שנתיים מתוך חמש שנות הניסיון המעשי הנדרשות עם הצגת מסמכים מתאימים

(כלומר: עותקים מצולמים של סכומי נושאי למוד, תעודות הוראה ומכתבי המלצה).

 

**הערה     ניסיון רלוונטי ייחשב על הבסיס כדלקמן: הוראה במשרה מלאה בבת ספר מקצועי, מכללה או אוניברסיטה,

במקצועות של ריתוך או בנושאים הקשורים לריתוך, יישומו, בקרה, חומרים ותהליכים.

 

5.2.5 חייב להכיר ולהבין את היסודות של התהליכים הבאים:

 

חתוך תרמיSWGTAWSMAW
הלחמהFCAWSAW
EGWESWGMAWOFW
חתוך מכניהתזה תרמיתLBWRW
PAWEBW

 

הערה: תהלכי חיתוך מתייחסים רק לאלו שקשורים ליצור ותיקון של גופם מרותכים.

5.2.6 חייב להכיר ולהבין את שיטות הבדיקה הבאות:

MTRTUTVT
ETLTAETPT

 

5.2.7  חייב להכיר ביסודיות ולהיות מסוגל ליישם את התפקידים המפורטים בפרק 4 – תפקידים.

 

ציוני מבחנים

 

חלק א

מועמד חייב לקבל ציון מינימום של % 60  בכל אחד מעשרת הפרקים  וממוצע פשוט של מינימום 72%  בעשרת הפרקים.

חלק ב

מועמד חייב לקבל ציון מינימום של 72%

חלק ג

מועמד חייב לקבל ציון מינימום של 70%

חלק ד

מועמד חייב לקבל ציון מינימום  של 72%

 

“מבחנים חוזרים”

חלק  א’: ניתנת אפשרות למועמד להבחן שנית על אותו פרק שנכשל ובתנאי שהמועמד נכשל אך ורק בפרק אחד מתוך עשרת הפרקים. מועמד שנכשל בשני פרקים או יותר יחויב להבחן על כל עשרת הפרקים של חלק  א’.

חלקים ב’, ג’, ו ד’:  מועמד שנכשל באחד או יותר חלקים יחויב להבחן שנית באותם החלקים בהם הוא נכשל.