ראשון בבטיחות: התעשייה התהליכית ומודל STAMP לבטיחות מערכות מורכבות

שודר ביום ראשון, 02-05-2021

מטרת ההרצאה הייתה להציג בקצרה מבוא למודל מערכתי חדשני לבטיחות וביטחון (safety & security) והכלים הנובעים ממנו לניתוח גורמי סיכון וניתוח תאונות. מודל הבטיחות והביטחון החדשני נקרא STAMP

אודות הוובינר

פרדיגמות וגישות בטיחות וביטחון מסורתיות שהתפתחו לאורך ההיסטוריה האנושית, ובעיקר מאז תחילת המאה ה- 20, מאותגרים בעשורים האחרונים מכיוון שחולשותיהן יכולות להתממש במהירות בצורה של תאונות ואסונות, מבחינה אנושית וכלכלית כאחד.

השימוש במערכות המורכבות החדשניות, ללא ניסיון עבר וללא מודל מחשבתי וכלים לניהול סיכונים חדשני מתקדם, עלול להוביל לתוצאות בלתי צפויות לטווח הקצר או לטווח הארוך, ולהוביל לשגיאות אנושיות מורכבות בהרבה מאלו הנובעות ממשימות ידניות והליכים פשוטים שהוגדרו מראש בתעשייה היותר שמרנית. מסיבות אלו עלינו לגלות ביעילות, כבר החל משלב הרעיון, ניסוח הדרישות ויצירת התכן ומימושו, חולשות במערכות החברתיות, המדעיות, הרגולטוריות, הארגוניות וההנדסיות המשפיעות על דרישות התכן והתכנון ההנדסיים הלא בטוחים, וניהולן של מערכות אלו באופן יותר בטיחותי לאורך מחזור החיים שלהן.

כמודל בטיחות חדשני, STAMP (System-Theoretic Accident Model and Processes) מנתח ובוחן את הסיבתיות לתאונות תיאורטיות. על המודל מתבססות שתי שיטות מעשיות חדשניות בשם STPA & CAST שלהן כלים לוגיים-מילוליים.

בעשור האחרון המודל והכלים נלמדים, נחקרים ומיושמים בהצלחה רבה ברחבי העולם ע”י אנשי אקדמיה ותעשייה. המחקרים מראים כי השגת רמת בטיחות וביטחון במערכות מודרניות מורכבות דורשת מחקר רב תחומי ושיתופי המבוסס על העקרונות ההנדסיים של המערכת העתידית.

על המרצה

ד”ר דניאל הרטמן
בעל תואר שני בגאולוגיה מאוניברסיטת יוהנס גוטנברג במיינץ, גרמניה (1980), ותואר דוקטור בגאולוגיה מאוניברסיטת ארהוס, דנמרק (1989). מרצה בכיר לקורסים מתקדמים בניתוח תאונות ואסונות, בטיחות במערכות מורכבות ובטיחות בניהול אסונות ביחידה לניהול והנדסת בטיחות בפקולטה למדעי ההנדסה, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב.