ראשון בבטיחות - מפגש ושיחה עם חזי שוורצמן מפקח העבודה הראשי

שודר ביום ראשון, 07-02-2021

מדיניות מנהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית

אודות הוובינר

בהרצאה נקיים שיחה פתוחה עם חזי שוורצמן מפקח עבודה ראשי ור’ מנהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית, נתוודע אל מדיניות המנהל ופעילותו בשנה האחרונה, כיווני חקיקה ורגולציה.

וובינר זה מהווה הזדמנות לשאול שאלות, להעלות בעיות ולהציע יוזמות ורעיונות.

אודות המרצה

מר חזי שוורצמן
מפקח עבודה ראשי במשרד העבודה

צפייה