וובינר: אחריות פלילית של נושאי משרה בענף התעשייה

שודר ביום ראשון, 29-11-2020

נסקור חקיקה רלוונטית ונעמוד על אחריותם המשפטית של המנהלים ובעלי תפקידים שונים בענף התעשייה ונקבל עצות לצמצום אותה אחריות בהתאם לפסיקה הנוהגת

על הוובינר

מרבית חוקי העבודה כוללים סנקציות פליליות לא רק על המעסיקים אלא גם על מנהלים במקום בו הם אחראים לתחום נשוא העבירה. לא רק מעסיקים צריכים לשים לנגד עיניהם את שמירת חוקי העבודה. האיום של המשפט הפלילי אינו רק נחלתם של המנכ”לים.

במסגרת ההרצאה נכיר את גורמי אכיפת החוק הממונים על נושא הבטיחות הרגולטורים, טיפים להתנהלות מול אותם גורמים ותועבר סקירה על חקיקה רלוונטית ונעמוד על האחריות המשפטית שיש למנהל הארגון ובעלי תפקידים שונים (נושאי משרה) הממונים על תחום הבטיחות

בענף התעשייה:

  • הטלת אחריות פלילית של תאגיד
  • ההטלת האחריות הפלילית על נושא משרה
  • מיהו “נושא משרה” לעניין הטלת האחריות הפלילית?
  • סקירת פסיקה
  • אחריות תאגיד ואחריות מנכ”ל

נקבל עצות מקצועיות לצמצום תחום האחריות של הארגון/נושאי המשרה, בהתאם לפסיקה הנוהגת.

 

על המרצה

 

עו”ד אמיר מורשתי, סנגור פלילי בעבירות בטיחות וגרם מוות

 

 

 

לצפייה

 

הגשת הצעות להרצאות – ראשון בבטיחות

קול קורא להגשת הצעות להרצאות מקצועיות
במהלך שנת 2021 בכל יום ראשון בשבוע הראשון של החודש נעביר מגוון הרצאות מקצועיות ע”י מרצים מובילים בתחומם.
להגשת הצעות להרצאות

*במסגרת הכנסים,  ימי עיון וקורסים מוצג מידע, כמו כן במקרים מסוימים מפורסמים מצגות ודפי עמדה מטעם מרצים ומהנדסים. המידע המוצג במסגרות אלו משקף את עמדת המרצה והמציג ובשום מקרה אין לראות בו מידע רשמי או מידע מטעם לשכת המהנדסים האדריכלים והאקדמאים במקצועות הטכנולוגיים בישראל (להלן: ״הלשכה״). המסתמך או עושה שימוש במידע זה, עושה זאת באחריותו האישית ולא יבוא בכל טענה כלפי הלשכה, זאת כתנאי לכל שימוש או קריאה של מידע זה. אין בהערה זו כדי להוות הסכמה לעשיית שימוש במידע או במוצג או הסכמה לכל פגיעה בזכויות יוצרים של הלשכה או של המפרסמים או בכלל.