בקשה למינוי מומחים

מומחים, יועצים, בוררים ומגשרים בתחומים הנדסיים–טכנולוגיים

מתי מתמנה מומחה/ית?
מינוי מומחה/ית, יועץ/ת, בורר/ת או מגשר/ת מתבצע בעקבות פנייה של הגורמים הבאים:

  • בית משפט
  • הצדדים המעורבים במחלוקת/סכסוך
  • בקשה למתן חוות דעת מומחה/ית
  • בקשה למתן ייעוץ

מהם הקריטריונים לפיהם מתמנים מומחים מתוך המאגר?
התאמה לנושא, שיתוף מרבי של החברים הרשומים בפנקסים, למומחה/ית אין ולא היה קשר למזמינים ו/או לצדדים שבמחלוקת, אלא אם כן הצדדים הסכימו לכך.

במקרה של סכסוך או מחלוקת, המינוי מתבצע רק לאחר הסכמה בכתב של שני הצדדים.
נדגיש כי תהליך המינוי אורך כ-14 ימי עסקים מרגע קבלת כלל המסמכים הדרושים
השירות כרוך בדמי פתיחת תיק בסך 360 ₪

  • ישולם עם הגשת הבקשה ואינו מהווה חלק מהתשלום למומחים
  • יש לצרף לבקשה טופס תשלום בכרטיס אשראי או המחאה לפקודת לשכת המהנדסים והאדריכלים
  • הסכום ניתן לחלוקה בין הצדדים

לפרטים ויצירת קשר:
ניק לפגוב – מנהל המרכז לפתרון סכסוכים הנדסיים-טכנולוגיים
טלפון: 03-5205807, פקס: 03-5272496, דוא”ל: nick@aeai.org.il

נספח – טופס תשלום דמי פתיחת תיק בכרטיס אשראי