בקשה למינוי מומחים

מומחים, יועצים, בוררים ומגשרים בתחומים הנדסיים–טכנולוגיים

מתי מתמנה מומחה/ית או מהנדס בורר?

מינוי מהנדס מומחה/ית, יועץ/ת, בורר/ת או מגשר/ת מתבצע בעקבות פנייה של הגורמים הבאים:

  • פסיקת בית משפט
  • בקשת הצדדים למינוי מהנדס בורר או מומחה על פי הסכם
  • בקשת הצדדים המעורבים במחלוקת/סכסוך למינוי מהנדס בורר או מומחה בהסכמה
  • בקשה למתן חוות דעת מהנדס מומחה
  • בקשה למתן ייעוץ

מהם הקריטריונים למינוי מהנדס מומחה או בורר מתוך המאגר?

התאמה לנושא, שיתוף מרבי של החברים הרשומים בפנקסים, למומחה/ית אין ולא היה קשר למזמינים ו/או לצדדים שבמחלוקת, אלא אם כן הצדדים הסכימו לכך.

במקרה של סכסוך או מחלוקת, מינוי מומחה או בורר מתבצע רק לאחר הסכמה בכתב של שני הצדדים או על פי הסכם.
נדגיש כי תהליך המינוי אורך כ-14 ימי עסקים מרגע קבלת כלל המסמכים הדרושים
השירות כרוך בדמי פתיחת תיק בסך 360 ₪

  • ישולם עם הגשת הבקשה ואינו מהווה חלק מהתשלום למומחים
  • יש לצרף לבקשה טופס תשלום בכרטיס אשראי או המחאה לפקודת לשכת המהנדסים והאדריכלים
  • הסכום ניתן לחלוקה בין הצדדים

לפרטים ויצירת קשר למינוי מומחה:

מזכירות ועדת בוררים/מומחים/מגשרים
פקס: 03-7524076, דוא”ל: office@engineering.org.il

נספח – טופס תשלום דמי פתיחת תיק בכרטיס אשראי