בקשה למינוי מומחים

מומחים, יועצים, בוררים ומגשרים בתחומים הנדסיים–טכנולוגיים

מתי מתמנה מומחה/ית או מהנדס בורר?

מינוי מהנדס מומחה/ית, יועץ/ת, בורר/ת או מגשר/ת מתבצע בעקבות פנייה של הגורמים הבאים:

  • פסיקת בית משפט
  • בקשת הצדדים למינוי מהנדס בורר או מומחה על פי הסכם
  • בקשת הצדדים המעורבים במחלוקת/סכסוך למינוי מהנדס בורר או מומחה בהסכמה
  • בקשה למתן חוות דעת מהנדס מומחה
  • בקשה למתן ייעוץ

 

מהם הקריטריונים למינוי מהנדס מומחה או בורר מתוך המאגר?

התאמה לנושא, שיתוף מרבי של החברים הרשומים בפנקסים, למומחה.ית / בורר.ת אין ולא היה קשר למזמינים ו/או לצדדים שבמחלוקת, אלא אם כן הצדדים הסכימו לכך.

במקרה של סכסוך או מחלוקת, מינוי מומחה או בורר יתבצע רק על פי הוראות ההסכם בין הצדדים או לאחר הסכמה בכתב של שני הצדדים.

את הבקשה למינוי יש להגיש למזכירות ועדת בוררים/מומחים/מגשרים בדוא”ל בלבד לכתובת office@engineering.org.il

במסגרת הבקשה למינוי בורר/ מומחה/ מגשר יש לצרף מכתב הסבר ומסמכים רלוונטיים לרבות ההסכם שבין הצדדים.

על מבקש הבקשה למינוי לכתב את כל הצדדים למחלוקת / ההליך עם הגשת הבקשה למינוי.

נדגיש כי תהליך המינוי אורך כ-14 ימי עסקים מרגע קבלת כלל המסמכים הדרושים
השירות כרוך בתשלום מלוא דמי פתיחת תיק בסך 360 ₪

דמי פתיחת תיק ישולמו עם הגשת הבקשה ואינם מהווים חלק מהתשלום למומחים/ בוררים/ מגשרים (הסכום ניתן לחלוקה בין הצדדים)

לפרטים ויצירת קשר למינוי מומחה:

מזכירות ועדת בוררים/מומחים/מגשרים
פקס: 03-7524076, דוא”ל: office@engineering.org.il