המרכז לפתרון סכסוכים

מומחים, יועצים, בוררים ומגשרים בתחומים הנדסיים–טכנולוגיים

מתי מתמנה מומחה?

מינוי מומחה, יועץ, בורר או מגשר מתבצע בעקבות פנייה של הגורמים הבאים:

  • בית משפט
  • הצדדים המעורבים במחלוקת/סכסוך
  • בקשה למתן חוות דעת מומחה
  • בקשה למתן ייעוץ

מהם הקריטריונים לפיהם מתמנים מומחים מתוך המאגר?

המומחה מתאים לנושא, שיתוף מרבי של החברים הרשומים בפנקסים, למומחה אין ולא היה קשר למזמינים ו/או לצדדים שבמחלוקת, אלא אם כן הצדדים הסכימו לכך.

 

במקרה של סכסוך או מחלוקת, המינוי מתבצע רק לאחר הסכמה בכתב של שני הצדדים.

נדגיש כי תהליך המינוי אורך כ-14 ימי עסקים מרגע קבלת כלל המסמכים הדרושים

השירות כרוך בדמי פתיחת תיק בסך 360 ₪

  • ישולם עם הגשת הבקשה ואינו מהווה חלק מהתשלום למומחה
  • יש לצרף לבקשה המחאה או למלא טופס תשלום בכרטיס אשראי, רשומה לפקודת לשכת המהנדסים והאדריכלים
  • הסכום ניתן לחלוקה בין הצדדים

 

לפרטים ויצירת קשר:

ניק לפגוב – מנהל המרכז לפתרון סכסוכים הנדסיים-טכנולוגיים
טלפון: 03-5205807, פקס: 03-5272496, דוא”ל: nick@aeai.org.il

 

נספח – טופס תשלום דמי פתיחת תיק בכרטיס אשראי