הצטרפות למאגר המומחים

מומחים, יועצים, בוררים ומגשרים בתחומים הנדסיים–טכנולוגיים

מתי מתמנה מהנדס מומחה?

מינוי מומחה, יועץ, בורר או מגשר מתבצע בעקבות פנייה של הגורמים הבאים:

  • פסיקת בית משפט
  • בקשת הצדדים למינוי בורר או מומחה על פי הסכם
  • בקשת הצדדים המעורבים במחלוקת/סכסוך למינוי מהנדס בורר או מומחה בהסכמה
  • בקשה למתן חוות דעת מהנדס מומחה
  • בקשה למתן ייעוץ

מהם הקריטריונים לפיהם מתמנים מהנדסים מומחים מתוך המאגר?

המומחה מתאים לנושא, שיתוף מרבי של החברים הרשומים בפנקסים, למומחה אין ולא היה קשר למזמינים ו/או לצדדים שבמחלוקת, אלא אם כן הצדדים הסכימו לכך.

מי רשאי להיכלל במאגר מומחים?

מהנדס, אדריכל או אקדמאי במקצוע טכנולוגי בעל ניסיון מוכח בתחום מקצועי מתאים, רשאי לבקש להיכלל במאגר.
העקרונות המנחים את המחלקה בבואה לאשר הצטרפות למאגר מומחים, הם: ידע וניסיון מוכח בתחום מקצועי ספציפי, מילוי תפקיד משמעותי בתחום או בעל השפעה רגולטורית/מקצועית.
רצוי שהמועמד יעבור הכשרה מתאימה

כיצד מתנהל תהליך הרישום למאגר המומחים?

יש למלא את טפסי הצטרפות למאגר המומחים ולהגישם. הוועדה תבחן את מועמדותו ובמידת הצורך תזמן אותו לראיון קצר. לאחר מכן יוחלט אם לצרפו למאגר או לא.
ללשכה זכות בלעדית להחליט מי יצורף לפנקס המומחים/בוררים/יועצים/מגשרים.
במקרה של דחיית הבקשה, ניתן להגיש ערעור להנהלת המרכז תוך 30 יום מקבלת ההודעה. החלטת הנהלת המרכז בנושא הערעור אחרונה וסופית.

 

להגשת מועמדות יש למלא את טופס בקשה ולהעבירו בפקס: 03-7524076 או בדוא”ל: office@engineering.org.il

נספח טופס בקשה להיכלל במאגר המומחים/יועצים/בוררים/מגשרים