מכון התקנים הישראלי

מכון התקנים הוקם ע”י לשכת המהנדסים (ובשמה ההיסטורי – אגודת האינג’ינרים והארכיטקטים) לצד גופים טכנולוגיים נוספים וביניהם: המכון לפריון עבודה וייצור, מרכז הבנייה הישראלי ועוד.

הלשכה בוחרת מבין חבריה את נציגיה לוועד הפועל של מכון התקנים ולוועדות התקינה השונות .

החברות בוועדות המקצועיות מאפשרת השפעה רחבה על המתרחש במשק, על האג’נדה המקצועית – הנדסית – טכנולוגית בישראל ועל מעמדם של העוסקים בה.

 

מתוך 340 נציגים בוועדות השונות – 270 נציגים מונו ע”י הלשכה לוועדות הבאות:

חשמל, כימיה, מכונות, מזון, בניין, טקסטיל ונייר, פולימרים, אלקטרוניקה, מים, הגנת הסביבה, רכב, ציוד רפואי, בטיחות, ניהול האיכות, טכנולוגיית המידע והתקשורת, אנרגיה ותחבורה.

 

פעילות נציגי הלשכה מתרכזת במספר תחומים עיקריים:

·         ייצוג בוועד הפועל, בוועדות התקינה ובוועדות הטכניות.

·         השתתפות בוועדות היגוי.

·         איתור מומחים לוועדות השונות.

·         יוזמות לתקינה חדשה בהתאם לצרכים המשתנים במשק.

·         פרסום תקנים חדשים להערות הציבור.

·         שינויים בתקינה קיימת לכלל העוסקים בתחום מקצועי ספציפי.

 

את הפעילות מרכז המהנדס ישראל דוד המשמש  כנציג בכיר של לשכת המהנדסים והאדריכלים בדירקטוריון של מכון התקנים.  מתוקף תפקידו מונה ישראל דוד  ליו”ר ועדת התקינה המרכזית של הדירקטוריון.