קול זעקה בעד הפרדת רשויות

הפרדת שלוש הרשויות שביסודן של הדמוקרטיה ומגילת העצמאות של מדינת ישראל  מבטיחה לאזרחי המדינה  חופש ביטוי ומחשבה, שהם תנאים  יסודיים להתפתחות המחקר  וההנדסה.

חברה בה קיימים תנאים אלו נהנית מצמיחה בת  קיימא, יצירתיות ופריחה כלכלית תרבותית וחברתית.

אנו מתנגדים להחלשת אחת משלוש הרשויות, המהוות יחד עמודי תווך של החברה בישראל, ובוודאי מתנגדים לפגיעה באיזון  בין הרשות השופטת לרשות המבצעת. מתן כוח עודף לרשות המבצעת יכרסם עם הזמן בעצמאותם של ארגונים שונים, לרבות ארגונים סטטוטוריים הנהנים כיום  מעצמאות וחופש פעולה (כבר ראינו ניסיונות הממשלה  בכוון זה).

מתן כוח מוגזם לרשות המבצעת יפגע בחופש הביטוי, המחקר והפיתוח בכל מוסדות החינוך החל מבתי הספר היסודיים וכלה במוסדות אקדמאיים אשר יאלצו לקבל הנחיות “מטעם”.

בעקבות האיום על משטר דמוקרטי הנמשך זה חצי שנה מתחילה הדרדרות מסוכנת באימון הציבור בשיקולי הממשלה, ירידה בפעילות כלכלית וכרסום בתמיכה בינלאומית ואזורית.

קיימת סכנה ממשית שבעקבות הצעדים של הרופאים החושבים לרדת מן הארץ גם הטובים והמוכשרים בציבור מהנדסים – אלו שימצאו פרנסה בכל מקום בעולם ינקטו צעדים דומים:

מהלך מסוכן שיפגע ישירות בתעסוקה, השקעות ופיתוח טכנולוגי ובפרנסה של כל אחד!

עלינו מוטל התפקיד לבלום תהליכים מסוכנים אלו המערערים את חוסנה הכלכלי והמדיני של מדינתנו היקרה.

למען עתידם של ההנדסה והמחקר בישראל אנו קוראים לארגוני מהנדסים ולהסתדרות האמונה על הבטחת תעסוקה ופרנסה להצטרף למהלכים לבלימת החקיקה המוצעת, הנובעת בעיקר מתוך אינטרסים פוליטיים ומתעלמת מהדרדרות המשק והקיטוב החברתי.

 

ד”ר עמנואל ליבן,

נשיא לשכת המהנדסים והאדריכלים בישראל