"ראשון בבטיחות" - וובינר מתודולוגיות לניתוח סיכונים

שודר יום ראשון, 03-01-2021

שיטות לזיהוי וניתוח כשלים מכאניים, טעויות אנוש ושיטות מערכתיות לניתוח סיכונים

אודות הוובינר

במהלך הוובינר נסקור את שלושת הדורות בניתוחי סיכונים:

דור ראשון : ניתוחי סיכונים שמתמקדים בעיקר בתרחישים המתרחשים בשל כשלים מכאניים פוטנציאליים (לדוגמא: פיצוץ ריאקטור כתוצאה מעליית לחץ מהירה מדי, פיצוץ כתוצאה מכשל במערכת הקירור וכד’).

דור שני: ניתוחי סיכונים שמתמקדים בניתוח טעויות אנוש אפשריות (לדוגמא: תאונות שנגרמו כתוצאה מכך שעובד שכח לבצע פעולה מסוימת, תאונות שנגרמו כתוצאה מביצוע פעולה באופן לא נכון וכד’).

דור שלישי: ניתוח סיכוני המערכת. במערכות משובצות מחשב, מרבית התאונות נגרמות כתוצאה מכשלים באפיון המערכת או מאי הבנת אופן פעולתה ע”י המשתמש.  ובעיקר כתוצאה מפערים בין המציאות למודל לפיו פועלת המערכת

נסקור את שיטות ניתוח הסיכונים הנפוצות: הן שיטות לזיהוי וניתוח כשלים מכאניים, הן שיטות לזיהוי וניתוח טעויות אנוש והן שיטות מערכתיות לניתוח סיכונים.

השימוש בשיטות אלו נלמד ומתורגל באופן מעמיק במסגרת מסלול ההסמכה למנתחי סיכונים בתעשייה התהליכית.

אודות המרצה

segev-shay

שי שגב – מומחה לבטיחות תהליכית
ראש ענף חומרים מסוכנים באיגוד הישראלי להנדסת בטיחות בלשכת המהנדסים

לצפייה

מסלול להכשרת מנתחי סיכונים בתעשייה התהליכית

ניתוח מקצועי של סיכונים תהליכיים (PHA – Process Hazard Analysis) , הוא הבסיס לניהול בטיחות התהליכית ולמניעת תאונות תהליכיות, כגון: אש, פיצוץ, היווצרות תגובות כימיות בלתי רצויות  ושחרור של חומרים מסוכנים לאטמוספירה וכד’.
זיהוי וניתוח תרחישי הסיכון המרכזיים בכל אחד מהתהליכי הייצור הינו תנאי בסיסי והכרחי על מנת שניתן יהיה ליישם את האלמנטים האחרים בבטיחות תהליכית, ולכן הכרחי שמנתחי הסיכונים התהליכיים יהיו בעלי הידע והניסיון הנדרשים.
מאחר וכיום, אין במדינת ישראל גופים המסמיכים מנתחי סיכונים תהליכיים, החליטה לשכת המהנדסים ליזום ולהקים מסלול הכשרה שיאפשר למנוע מצב בו מבוצעים ניתוחי סיכונים תהליכיים על ידי אנשים שאין להם את ההכשרה והידע הנדרשים.

המסלול כולל 3 קורסים מקיפים ובוגריו יירשמו בפנקס מנתחי סיכונים תהליכיים של לשכת המהנדסים ויקבלו תעודת רישום בפנקס.

פרטים נוספים

*במסגרת הכנסים,  ימי עיון וקורסים מוצג מידע, כמו כן במקרים מסוימים מפורסמים מצגות ודפי עמדה מטעם מרצים ומהנדסים. המידע המוצג במסגרות אלו משקף את עמדת המרצה והמציג ובשום מקרה אין לראות בו מידע רשמי או מידע מטעם לשכת המהנדסים האדריכלים והאקדמאים במקצועות הטכנולוגיים בישראל (להלן: ״הלשכה״). המסתמך או עושה שימוש במידע זה, עושה זאת באחריותו האישית ולא יבוא בכל טענה כלפי הלשכה, זאת כתנאי לכל שימוש או קריאה של מידע זה. אין בהערה זו כדי להוות הסכמה לעשיית שימוש במידע או במוצג או הסכמה לכל פגיעה בזכויות יוצרים של הלשכה או של המפרסמים או בכלל.