פורום מנהלי מחקר ופיתוח

לשכת המהנדסים, האדריכלים והאקדמאים במקצועות הטכנולוגים בישראל בשיתוף מנהלי מו”פ בכירים בישראל יוזמת הקמת פורום מקצועי לניהול מחקר ופיתוח בהובלתו של מר חיים רוסו – מנכ”ל אלאופ וסגן נשיא אלביט לשעבר וכן יו”ר פורום פוטוניקס ישראל.

 

החזון
חיזוק האיכות הניהולית של המו”פ בישראל על ידי יצירת קהילה אקטיבית של מנהלי מו”פ וחדשנות בתעשייה הישראלית לטובת הגברת האפקטיביות, בעולם של אתגרי פיתוח  טכנולוגיים, תחרות גוברת ותקציבים מצטמצמים.

 

מטרות הפורום

 • יצירת קהילה של מנהלי מו”פ בכירים בישראל
 • קידום צרכי קהילת המו”פ ברמה הלאומית
 • חיזוק הקשר בין בכירי המו”פ להעשרת הידע והמידע
 • חשיפה למובילי דעה בארץ ובעולם
 •  חשיפה לספרות מקצועית ולמחקרים אקדמיים
 •  הידוק הקשרים הבינלאומיים עם קהילות מקבילות בעולם

 

קהל היעד
מנהלי מו”פ מתחומי ידע שונים כדוגמת אלקטרוניקה, אלקטרו-אופטיקה, מערכות מידע, מכונות, תוכנה, ביוטק, אנרגיה, כימיה וחומרים ועוד.

הפורום ישלב מפגשים פרונטליים אליהם יוזמנו מרצים מובילי דעה בתחום מהארץ ומחו”ל וכן, יתקיים דיון פתוח בנושאים נבחרים ובאתגרים רבי חשיבות העומדים על סדר יומן של החברות השונות.

 

במקביל, הפורום יפעל במקביל גם במתכונת מקוונת:

 • הפצה של מאמרים/ סקרים/ פרסומים רלבנטיים
 • רשת מקוונת בין החברים להתייעצות, ברור סוגיות, החלפת דעות

 

בין הנושאים אשר ידונו במפגשי הפורום ולגביהם יופצו מאמרים/פרסומים:

 • אתגרים ומתודות בניהול מו”פ
 • כישורים והכשרה נדרשים למהנדס בשנים הבאות – Life Long Learning
 • חיזוק הקשר לאקדמיה
 • גיבוש אסטרטגיה טכנולוגית – Technology Strategy
 • מדדים למו”פ  –R&D Metrics
 • שיתופי פעולה במו”פ – Cooperation in R&D
 • מכוני מו”פ בישראל  –  R&D institutes
 • חדשנות פתוחה  – Open Innovation
 • תרבות של חדשנות – Culture of Innovation
 • תקציבי מדינה לתמיכה במו”פ
 • השתתפות חברות ישראליות בתכניות מו”פ רב לאומיות

 

לפרטים נוספים:
מאיה קרנצלר
מנהלת הפורום
טלפון: 03-5205823
Maya@aeai.org.il