הפורום הישראלי לחשמל סטטי

הפורום הישראלי לחשמל סטטי פועל במסגרת האגודה כפורום מקצועי, העוסק בסיכוני חשמל סטטי בתעשייה ובשיטות להתמודדות עם סיכונים אלו.

הפורום מרכז פעילות ותכנים מקצועיים בנושא חשמל סטטי.

חשמל סטטי


חברי הנהלת הפורום הישראלי לחשמל סטטי –

שם מקום עבודה דוא”ל
איל צדוק – יו”ר מהנדס יועץ eyalzadadok100@gmail.com
יוסי ובר ובר הנדסת בטיחות בע”מ weberyos@netvision.net.il
שי שגב המרכז לבטיחות תהליכית seshay@orl.co.il
לאה מרקלס  מהנדסת בטיחות – עצמאית laa12@bezeqint.net
יצחק יזרעאלי לוטן הנדסה בע”מ LotanEng@netvision.net.il
דורון גודר טבע-טק Doron.Goder@teva.co.il