הפורום הישראלי לחשמל סטטי

הפורום הישראלי לחשמל סטטי פועל במסגרת האגודה כפורום מקצועי, העוסק בסיכוני חשמל סטטי בתעשייה ובשיטות להתמודדות עם סיכונים אלו.

הפורום מרכז פעילות ותכנים מקצועיים בנושא חשמל סטטי.

חברי הנהלת הפורום הישראלי לחשמל סטטי –

שם מקום עבודה דוא”ל
אייל צדוק – יו”ר עצמאי eyalzad@netvision.net.il
יוסי ובר ובר הנדסת בטיחות בע”מ weberyos@netvision.net.il
שי שגב המרכז לבטיחות תהליכית seshay@orl.co.il
לאה מרקלס laa12@bezeqint.net
יצחק יזרעאלי לוטן הנדסה בע”מ LotanEng@netvision.net.il
דורון גודר טבע-טק Doron.Goder@teva.co.il