פרופ' אהוד מניפז השתתף בכינוס של אגודת הסינית למדע וטכנולוגיה בנושאי מטרות האו"ם לפיתוח בר קיימא ואוריינות מדעית

כינוס עולמי בנושא מטרות האו”ם לפיתוח בר-קיימא

בחודש יוני 2019 נחתם מזכר לשת”פ בין לשכת המהנדסים, האדריכלים והאקדמאים במקצועות הטכנולוגיים (AEAI) לבין הארגון הסיני המקביל בשם CAST. מזכר שת”פ נחתם בידי אינג’ אהוד נוף, ופרופ’ אהוד מניפז מחד ונציגות הארגון הסיני למדע וטכנולוגיה מאידך. בהתאם למזכר שת”פ ישראל-סין זה, השתתף פרופ’ אהוד מניפז, בכינוס לקידום מטרות האו”ם לפיתוח בר-קיימא 2030, בחסות מזכיר האו”ם ונשיא סין שהתקיים בבייז’ינג בתאריכים 15-17, 2019.

כידוע, בשנת 2015 החליט ארגון האו”ם על שבע עשרה מטרות ברות-קיימא לקידום האנושות עד לשנת 2030. מנהיגי מדינות מכל העולם גויסו על מנת לתמוך, לקדם ולהטמיע תהליכים לשיפור בנושאי בריאות, חינוך, עוני, מזון, סביבה וכיו”ב. פרופ’ מניפז הוזמן לשאת הרצאת מפתח במליאת הכינוס לקידום מטרות האו”ם לפיתוח בר קיימא בפני נציגים מעשרים מדינות כולל סין, וייטנאם, תאילנד, ארה”ב, אנגליה, צרפת, אלג’יריה, אוסטרליה, מלזיה, רוסיה, נורבגיה וכיו”ב.

בהרצאת המפתח הציג פרופ’ מניפז מודל אקונומטרי הקושר בין משתנים לאומיים בסיסיים ופיתוח חברתי-כלכלי לצורך השוואה רב שנתית בין מדינות שונות. המקרה של סין וישראל הוא מעניין במיוחד. המשטר החדש בסין אותחל בשנת 1949 ומדינת ישראל נוסדה שנה לפני כן, בשנת 1948. התל”ג לנפש בשתי המדינות החדשות היה זהה, מספר מאות דולרים אמריקאיים לנפש. שבעים שנה מאוחר יותר, התל”ג בסין הוא כ-9,700 דולר אמריקאי לנפש והתל”ג של ישראל הוא כ- 43,000 דולר לנפש. בהרצאה הצביע פרופ’ מניפז על הגורמים האפשריים לפער הזה וקישר בין הפער לבין חינוך מדעי וטכנולוגי, השקעה במו”פ, מדיניות ממשלתית, תרבות, חדשנות ויזמות פנים ארגונית. בכינוס הוסכם על פרדיגמה לקידום מטרות האו”ם לפיתוח בר-קיימא המורכבת משלוש פאזות: 

Classification-Coordination-Collaboration

 

ייסוד הארגון העולמי לאוריינות מדעית

במסגרת הכינוס הבינלאומי שהתקיים בבייג’ינג הוחלט והוכרז על הקמת הארגון העולמי לקידום אוריינות מדעית ביוזמת תשע עשרה מדינות והוקמה מועצה מנהלת, בה מכהן פרופ’ אהוד מניפז כדירקטור מייסד. כמזכירות הארגון העולמי ישמש ארגון המחקר הסיני להטמעת והפצת המדעים,

China Research Institute for Science Popularization

 זהו ארגון חבר בארגון הסיני המונה כמה מאות אגודות מקצועיות ובהן כתשעים מיליון חברים בשם

  CAST—Chinese Association for Science and Technology

 

שיתופי פעולה

בשיחות שקיים פרופ’ אהוד מניפז, במסגרת הכינוס, עם נשיא מועצת המחקר הלאומית של סין ויו”ר ארגון המדע והטכנולוגיה הסינית הוסכם על שת”פ הכולל בין השאר ביקור הדדי של משלחות של בכירים ושל משלחות סטודנטים וקידום פרוייקטי מחקר וימי עיון משותפים.

 

פרופ' מניפז בכנס בסין פרופ' מניפז בכנס בסין פרופ' מניפז בכנס בסין