סדנת בדיקות טנגס דלתא והתפרקויות חלקיות

14/09/2020

סדנה עיונית ותרגול מעשי בבית המהנדס  – בין השעות 08:30-16:00

בתאריך 14/09/2020  התקיימה סדנה ייחודית בנושא טנגס דלתא והתפרקויות חלקיות בהובלת אריאל סגל. במהלך הסדנה המשתתפים קיבלו ידע רב והכרה של בדיקות טנגס דלתא והתפרקויות חלקיות. ידע זה מאפשר לבודקים ומהנדסי החשמל להבין את מנגנוני השינויים והירידה בבידוד מתקנים ולהקדים תרופה למכה.

תוכנית הסדנה

שעותנושא
08:30-09:00התכנסות, קפה ומאפה
09:00-10:00חשיבות הבדיקות ואופן הביצוע
10:00-11:00ערכי מדידה תקינים ולא תקינים
11:00-11:15הפסקת קפה
11:15-12:15בדיקות באתר יצרן ובדיקות באתר לקוח
12:15-12:45חשיבות הבדיקות בתדרים שונים
12:45-13:30הפסקת צהריים
13:30-15:30ביצוע בדיקות – חלק מעשי
15:30-15:45הפסקת קפה
15:45-16:30ביצוע בדיקות – חלק מעשי
16:30-17:00שאלות ותשובות + סיכום

 

נותן חסות