סדנת בדיקות טנגס דלתא והתפרקויות חלקיות

14/09/2020

סדנה עיונית ותרגול מעשי בבית המהנדס  – בין השעות 08:30-16:00

בתאריך 14/09/2020  התקיימה סדנה ייחודית בנושא טנגס דלתא והתפרקויות חלקיות בהובלת אריאל סגל. במהלך הסדנה המשתתפים קיבלו ידע רב והכרה של בדיקות טנגס דלתא והתפרקויות חלקיות. ידע זה מאפשר לבודקים ומהנדסי החשמל להבין את מנגנוני השינויים והירידה בבידוד מתקנים ולהקדים תרופה למכה.

תוכנית הסדנה

שעות נושא
08:30-09:00 התכנסות, קפה ומאפה
09:00-10:00 חשיבות הבדיקות ואופן הביצוע
10:00-11:00 ערכי מדידה תקינים ולא תקינים
11:00-11:15 הפסקת קפה
11:15-12:15 בדיקות באתר יצרן ובדיקות באתר לקוח
12:15-12:45 חשיבות הבדיקות בתדרים שונים
12:45-13:30 הפסקת צהריים
13:30-15:30 ביצוע בדיקות – חלק מעשי
15:30-15:45 הפסקת קפה
15:45-16:30 ביצוע בדיקות – חלק מעשי
16:30-17:00 שאלות ותשובות + סיכום

 

נותן חסות