ערב עיון בנושא רצפה סטטית: איפיון ושימושים במבנים ציבוריים או במפעלי תעשיה - 2015

יום שני, 6 ביולי 2015

רצפה אנטיסטטית הינה סוג של ציפוי על תשתית רצפת הבניין, והיא מיועדת להקטין את ההשפעה השלילית של תופעת החשמל הסטטי, הן על בני אדם והן על ציוד אשר נעים על פני רצפה זו. ההרצאות בערב עיון זה עסקו בשני היבטים:
  1.  היבט הנדסי - אפיון טכני, סוגי רצפות, הרכב פיסי וכימי, יתרונות וחסרונות, מגבלות יישום, תקנים.
  2.  היבט שימושי - פגיעת חשמל סטטי בגוף האדם, בעיות נפוצות במבנים ציבוריים, שיטות לפתרון, שילוב אדריכלי.
   

כנסים סדנאות וימי עיון

תוכנית

במסגרת הכנסים,  ימי עיון וקורסים מוצג מידע, כמו כן במקרים מסוימים מפורסמים מצגות ודפי עמדה מטעם מרצים ומהנדסים. המידע המוצג במסגרות אלו משקף את עמדת המרצה והמציג ובשום מקרה אין לראות בו מידע רשמי או מידע מטעם לשכת המהנדסים האדריכלים והאקדמאים במקצועות הטכנולוגיים בישראל (להלן: ״הלשכה״). המסתמך או עושה שימוש במידע זה, עושה זאת באחריותו האישית ולא יבוא בכל טענה כלפי הלשכה, זאת כתנאי לכל שימוש או קריאה של מידע זה. אין בהערה זו כדי להוות הסכמה לעשיית שימוש במידע או במוצג או הסכמה לכל פגיעה בזכויות יוצרים של הלשכה או של המפרסמים או בכלל.

מצגות