ערב עיון בנושא רצפה סטטית: איפיון ושימושים במבנים ציבוריים או במפעלי תעשיה - 2015

יום שני, 6 ביולי 2015

רצפה אנטיסטטית הינה סוג של ציפוי על תשתית רצפת הבניין, והיא מיועדת להקטין את ההשפעה השלילית של תופעת החשמל הסטטי, הן על בני אדם והן על ציוד אשר נעים על פני רצפה זו. ההרצאות בערב עיון זה עסקו בשני היבטים:
  1.  היבט הנדסי - אפיון טכני, סוגי רצפות, הרכב פיסי וכימי, יתרונות וחסרונות, מגבלות יישום, תקנים.
  2.  היבט שימושי - פגיעת חשמל סטטי בגוף האדם, בעיות נפוצות במבנים ציבוריים, שיטות לפתרון, שילוב אדריכלי.
   

כנסים סדנאות וימי עיון

תוכנית

מצגות